Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties

Opening BSO tijdens staking primair onderwijs 5 oktober 2017

13-09-2017

Voorburg, 13 september 2017

Beste ouders, verzorgers,

Wij willen u graag informeren over het feit dat donderdag 5 oktober aanstaande onze collega’s van het primair onderwijs actie voeren voor een betere beloning en werkdrukvermindering. De mogelijkheid bestaat, dat ook de basisschool van uw kind(eren) deze dag de deuren sluit. U wordt daar door de school over geïnformeerd.

Opening

Wij begrijpen de motivatie van de leerkrachten om deze actie te voeren. Maar, wij begrijpen ook dat deze sluitingsdag misschien problemen kan opleveren voor u. Daarom bieden wij donderdag 5 oktober de gehele dag (07.30 tot 18.30 uur) de mogelijkheid om opvang af te nemen. Afhankelijk van het aantal kinderen zal de opvang op uw eigen opvanglocatie plaatsvinden of worden er een aantal locaties samengevoegd.

Kosten

Voor de kinderen die normaal gesproken op donderdag naar de BSO komen, worden extra opvanguren in rekening gebracht wanneer u deze hele dag gebruik wilt maken van opvang. Dit gaat dan om de uren vanaf 07.30 tot 15.00 uur; de uren na 15.00 uur zijn al opgenomen in uw opvangovereenkomst. De bruto* kosten hiervoor zijn € 58,15.

Bent u klant van Vlietkinderen maar komt uw kind normaal gesproken niet op donderdag naar de opvang? Dan kunt u een extra opvangdag aanvragen. Of u de extra dag kunt afnemen is afhankelijk van de groepsbezetting en de beschikbare medewerkers. De bruto* kosten voor een extra opvangdag zijn € 82,50.

Let op! Er kunnen op deze dag geen ruildagen worden ingezet.

Bent u geen klant van Vlietkinderen maar heeft u wel opvang nodig voor deze dag? Dit kan onder de hierboven genoemde voorwaarden. De bruto* kosten hiervoor zijn € 86,90.

*Deze kosten zijn exclusief de kinderopvangtoeslag die u eventueel ontvangt via de Belastingdienst. De beoordeling of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag wordt gedaan door de Belastingdienst. Vlietkinderen is hiervoor niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid hieromtrent op voorhand af.

Heeft u vragen over het bovenstaande nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen. U kunt bellen via 070 317 59 59 – keuze 1, of mailen naar klantenservice@vlietkinderen.nl graag ‘opvang 5 oktober’ vermelden in de onderwerpregel.

Hartelijke groet,

Tine Oudshoorn
directeur-bestuurder 

NB. De tussenschoolse opvang vervalt die dag. Deze komt niet in aanmerking voor restitutie in geld of anderszins.