NederlandsEngels

Tip voor ouders, start opvang

06-05-2020

De opvang gaat weer van start, wij hebben wat tips voor je. Op 11 mei gaat de kinderopvang weer van start. Wij kijken ernaar uit. De beperkingen door het coronavirus worden in de kinderopvang (gedeeltelijk) opgeheven. Onze pedagogisch medewerkers werken hard om de komst van jouw kind(eren) volgende week, zo veilig en optimaal mogelijk te laten verlopen. Daarbij maken zij gebruik van de nieuwe richtlijnen en creatieve en verstandige oplossingen. We gunnen alle kinderen een warm welkom!

Het is een spannende gebeurtenis. De tijd die achter ons ligt had veel impact. Gezinnen die het prima redden, maar ook gezinnen die vastliepen door stress, zorgen over werk, prikkelbaarheid of in het ergste geval ziekte en overlijden van een dierbare. Daarom zal het voor iedereen, kind, ouder en medewerker volgende week een bijzondere en emotionele gebeurtenis zijn. Ook jouw baby, peuter of kleuter en ook de kinderen in de basisschoolleeftijd zullen weer moeten wennen aan het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal of de BSO. Wat die laatste groep betreft zal de impact wat minder zijn, daarom richten we ons met deze notitie met name op de leeftijdsgroep van 0 tot 5 jaar.

Hoe kun je je samen met je kinderen goed voorbereiden op deze nieuwe situatie? We geven graag een paar tips:

 • Een goede afstemming met de pedagogisch medewerkers is belangrijk;

 • Een vastberaden, zelfzekere houding geeft het kind een gevoel van rust, vertrouwen en daarmee veiligheid. Kinderen hebben nu geen baat bij onduidelijkheid en onzekerheid.

 • De pedagogisch medewerkers werken met nieuwe regels en routines (zoals beschreven in de brief die je van de locatie hebt ontvangen), gebaseerd op de algemeen geldende richtlijnen. Neem deze serieus, dat doen wij ook!

 • Het zal in ieder geval anders gaan dan je gewend was. Maar de pedagogisch medewerkers streven ook naar ‘het gewone’. Kinderen vinden het fijn als het gaat zoals het altijd ging;

 • Loop alvast eens langs de buitenkant van het gebouw, of fiets er naartoe, zoals je gewend was;

 • Noem de namen van de pedagogisch medewerkers van je kind;

 • Breng- en haalmomenten worden – met name in het begin - lastig. Afscheid nemen en overdracht gaan anders dan voorheen. Voorzie je dat je kind het afscheid nemen lastig zal vinden, neem dan vooraf contact op (via het ouderportaal) met de medewerkers om afspraken te maken;

 • Veel pedagogisch medewerkers hebben in de afgelopen periode contact gehouden met de kinderen. Bekijk de filmpjes of boodschappen nog eens een keer met je kind. Leuk en lief!

 • Probeer om geen spanning over te dragen aan je kind, maar benoem wel de gevoelens die je bij je kind ziet, bijvoorbeeld: “Ik zie dat je het best spannend vindt, klopt dat? Ik snap dat wel hoor. We gaan samen zorgen dat het een fijne dag wordt”. Ook tegen de allerkleinsten kan zo gepraat worden. Zij horen aan de toon in je stem dat je geruststelt en er voor ze bent;

 • Je kunt ervoor kiezen om de opvang rustig op te bouwen omdat dat beter past bij je kind. Stem dit (liefst zoveel mogelijk via het ouderportaal) af met de pedagogisch medewerkers;

 • In de eerste weken zullen we veel aandacht besteden aan de basis en het weer opbouwen van de onderlinge band. Wat heeft elk kind nodig van ons? We gaan werken aan een fijne positieve omgeving met heldere afspraken en aandacht voor het individuele kind;

 • Volgens de nieuwe afspraken mogen pedagogisch medewerkers kinderen tot 4 jaar vasthouden, een knuffel geven, dit om de geborgenheid te bevorderen. Gelukkig!

Wij wensen jou en je kind(eren) een goede terugkeer naar ons kinderdagverblijf, naar de peuterspeelzaal, de BSO, naar de vertrouwde pedagogisch medewerkers en naar haar/zijn groep!

Heb je vragen? Stel deze dan aan de pedagogisch medewerkers of aan pedagogiek@vlietkinderen.nl

 

Bel ons Plan een rondleiding