NederlandsEngels

Afwezigheid melden

Wat te doen bij een afwezigheid melden

Een dagje niet naar de opvang? Tijdig afmelden is fijn!
 
Wij verwachten iedere dag de kinderen die voor die dag geregistreerd staan, bij ons op de groep. Soms komt het voor dat je kind één of meerdere dagen geen gebruik maakt van de opvang. Samen een dagje op stap, of gewoon een dagje thuis. Dat kan natuurlijk! Wij vragen jou dan wel om je kind tijdig af te melden via de Ouderapp. Redenen hiervoor zijn dat we op zo’n dag een ander kind kunnen plaatsen dat bijvoorbeeld een extra dag opvang nodig heeft of dat we, bij een minder volle groep, medewerkers op andere plekken kunnen inzetten.

Maar, belangrijker nog, als een kind niet op de groep verschijnt en niet is afgemeld, dan maken we ons zorgen!

Vragen over de Ouderapp?
Neem contact op met klantenservice@vlietkinderen.nl / 070 317 59 59 

Bel ons Plan een rondleiding