Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Over Vlietkinderen

Met beide beentjes in de maatschappij...

Het verhaal van Vlietkinderen gaat over veel meer dan alleen kinderopvang. Ons verhaal gaat over ontdekken, ontwikkelen, spelen, groeien, leren en ervaren. Over vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het verhaal van Vlietkinderen is nooit af. Elke dag schrijven onze medewerkers, u, uw kinderen en onze maatschappelijke partners, mee aan ons verhaal.

Wat ons betreft dekt het woord opvang de lading niet. Onze kinderopvang heeft zoveel meer te bieden dan alleen een onderdak als u naar uw werk bent. Onze kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.

Met onze kinderopvang zorgen wij ervoor dat al deze ontwikkelingsterreinen elke dag aan de orde komen, spelenderwijs en onnadrukkelijk. 

Vlietkinderen biedt vrijwel alle vormen van kinderopvang voor ouders met kinderen van 0 tot 13 jaar in de regio Leidschendam-Voorburg en Den Haag (Leidschenveen).

Als ambitieuze kinderopvangorganisatie staat Vlietkinderen midden in de maatschappij. Wij zijn altijd op zoek naar toegevoegde waarde. Allereerst voor de kinderen, maar ook voor de maatschappelijke omgeving waarin wij werken. 

Met de onderwijskoepels Panta Rhei en Lucas Onderwijs - actief in dezelfde regio’s als Vlietkinderen - wordt nauw samengewerkt. Ook omdat veel Vlietkinderenopvang in of nabij deze scholen plaatsvindt.

Onderwijs en opvang worden steeds meer elkaars natuurlijke partners: ons beider focus ligt bij de ontwikkeling van het kind. Logisch, want we bedienen tenslotte dezelfde doelgroep: kinderen van 0 tot 13 jaar.

Vlietkinderen bestaat uit twee stichtingen, Vlietkinderen kinderopvang en Vlietkinderen TSO (tussenschoolse opvang).

U kunt hier ons jaarbericht 2018 lezen.

Stichting

Wij zoeken in alles wat we doen altijd de balans tussen de zakelijke en de maatschappelijke kant van onze onderneming.

Omdat een stichting geen leden of aandeelhouders kent, is de invloed van derden op de bedrijfsvoering beperkt. Dat betekent dat Vlietkinderen ‘de handen vrij heeft’ om kinderopvang van hoge kwaliteit als allerbelangrijkste missie te hanteren, zonder druk om snel winst te maken.

Directie

Tine Oudshoorn is directeur-bestuurder van Vlietkinderen. "Goede kinderopvang is van toegevoegde waarde voor kinderen en voor hun ouders." Aldus Tine.

Zij is voorstander van samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs en ziet ook een grote preventieve en signalerende taak weggelegd voor de kinderopvang.  
tine Oudshoorn
Tine Oudshoorn

Raad van Toezicht

Vlietkinderen heeft een Raad van Toezicht (RvT). De RvT heeft als taak de directie van Vlietkinderen, gevraagd en ongevraagd, van advies te voorzien met als doel de kwaliteit en de continuïteit van Vlietkinderen te garanderen.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer F.M.A.M. (Frank) van den Akker, voorzitter
  • De heer mr. A.S.W. (Arwin) Yu
  • Mevrouw M. (Marjan) van Giezen
  • Mevrouw P. (Patty) Wijnen - Lunenburg 

De RvT van Vlietkinderen is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en houdt zich aan de governance code van deze vereniging. Een profielschets leest u hier.

De statuten zijn opvraagbaar via het secretariaat per mail: secretariaat@vlietkinderen.nl of u kunt bellen met (070) 317 59 59.