NederlandsEngels

Oudercommissie

Centrale Oudercommissie

De leden van de Centrale Oudercommissie (COR) komen regelmatig bijeen. De taken en bevoegdheden van de centrale oudercommissie zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en een eigen reglement.

Het doel van de Centrale Oudercommissie is de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau behartigen. De centrale oudercommissie wordt in ieder geval gevraagd te adviseren over:

  1. Het bieden van verantwoorde kinderopvang
  2. Voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  3. Openingstijden
  4. Spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  5. Klachten en klachtenregeling

  De nieuwe voorzitter van de Centrale Oudercommissie is Helen van Rooijen.

  De COR is per e-mail bereikbaar op: centrale_ouderraad@vlietkinderen.nl

  Oudercommissie locatie 

  Als je meer betrokken wilt zijn bij de locatie van jouw kind(eren) is een plek in de Decentrale Oudercommissie (DOC) misschien wel iets voor jou! Je praat mee en geeft advies over de kinderopvang op uw locatie. Ook helpt je ons, bij het organiseren van vieringen, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Voorleesontbijt,  en andere feestelijkheden op de locatie. Ook het organiseren van ouderavonden wordt samen met het team van de locatie opgepakt.  

  Alle locaties van Vlietkinderen hebben een oudercommissie

  Neem contact op

  Bel ons Plan een rondleiding Ga naar ouderportaal Ga naar ouderportaal