NederlandsEngels

Oudercommissie/Centrale Ouderraad

Centrale Ouderraad

Bij Vlietkinderen kennen we de locatiegebonden Oudercommissie en de Centrale Ouderraad. Ouders uit de locatiegebonden Oudercommissie kunnen zitting nemen in de Centrale Ouderraad (COR). 

De leden van de COR komen regelmatig bijeen. De taken en bevoegdheden van de COR zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en een eigen reglement. Het doel van de Centrale Ouderraad is de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau behartigen. Zij overleggen en adviseren in ieder geval over:

  1. Het bieden van verantwoorde kinderopvang
  2. Voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  3. Openingstijden
  4. Spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  5. Klachten en klachtenregeling

De COR is per e-mail bereikbaar op: centrale_ouderraad@vlietkinderen.nl

De leden van de Centrale Ouderraad stellen zich graag aan je voor:

Bekijk de COR leden

Oudercommissie locatie 

Als je meer betrokken wilt zijn bij de locatie van jouw kind(eren) is een plek in de Decentrale Oudercommissie (DOC) misschien wel iets voor jou! Je praat mee en geeft advies over de kinderopvang op jouw locatie. Ook help je ons, bij het organiseren van vieringen, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Voorleesontbijt en andere feestelijkheden op de locatie. Ook het organiseren van ouderavonden wordt samen met het team van de locatie opgepakt.  

Alle locaties van Vlietkinderen hebben een oudercommissie

Neem contact op

oudercomissie bso

Bel ons Plan een rondleiding