Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Denk mee, praat mee, doe mee!

Vlietkinderen hecht veel waarde aan de mening van ouders. Luisteren, praten, samen nadenken over dingen aangaande onze dienstverlening, ervaren wij als waardevol. We leren van elkaar. Zo kunnen we steeds werken aan verbetering van onze dienstverlening. 

Denk mee, praat mee, doe mee! Meld je NU aan als lid voor de Centrale Ouderraad.

De Centrale Ouderraad (COR) van Vlietkinderen heeft dringend nieuwe leden nodig! Vlietkinderen groeit en er speelt veel. De COR is een belangrijk orgaan waar ouders hun medezeggenschap laten gelden en een adviserende taak hebben richting de directie van Vlietkinderen.

De Centrale Ouderraad wordt gevoed én gevuld door leden van de oudercommissies (DOC) van de locaties. Ken jij, of ben jij zelf iemand die graag op strategisch niveau meedenkt en meepraat, over onderwerpen zoals het pedagogisch beleid, de tarieven en de vorming van integrale kind centra? En dat in een organisatie en een branche die altijd in beweging is? Neem dan NU contact met ons op!

We zijn op zoek naar betrokken ouders, die bereid zijn om 6 keer per jaar bij elkaar te komen op een woensdagavond. Nieuwsgierig geworden of heb je nog vragen, voel je vrij om aan te haken bij onze eerste volgende vergadering op 26 september aanstaande om 20.00 uur. Dan kun je alvast een beetje ‘proeven’ aan het werk van de COR.

Om contact op te nemen voor meer informatie, of als je wilt aan haken bij de eerstvolgende vergadering, stuur een email naar de voorzitter van de COR, centrale_ouderraad@vlietkinderen.nl.

De Centrale Ouderraad

Helen van Rooijen
Oudercommissie locatie 

Als u meer betrokken wilt zijn bij de locatie van uw kind(eren) is een plek in de Decentrale Oudercommissie (DOC) misschien wel iets voor u! U praat mee en geeft advies over de kinderopvang op uw locatie. Ook helpt u ons, bij het organiseren van vieringen, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Voorleesontbijt,  en andere feestelijkheden op de locatie. Ook het organiseren van ouderavonden wordt samen met het team van de locatie opgepakt.  

Alle locaties van Vlietkinderen hebben een oudercommissie
Klik hier om contact op te nemen met de Oudercommissie van uw locatie.

Ouderencommissie

Centrale Oudercommissie

De leden van de Centrale Oudercommissie (COR) komen regelmatig bijeen. De taken en bevoegdheden van de centrale oudercommissie zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en een eigen reglement.

Het doel van de Centrale Oudercommissie is de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau behartigen. De centrale oudercommissie wordt in ieder geval gevraagd te adviseren over:

  1. Het bieden van verantwoorde kinderopvang
  2. Voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  3. Openingstijden
  4. Spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  5. Klachten en klachtenregeling

De nieuwe voorzitter van de Centrale Oudercommissie is Helen van Rooijen.

De COR is per e-mail bereikbaar op: centrale_ouderraad@vlietkinderen.nl

Lees hier verder en maak ook kennis met de andere leden van de Centrale Oudercommissie.