Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties

Denk mee, praat mee, doe mee!

Vlietkinderen hecht veel waarde aan de mening van ouders. Luisteren, praten, samen nadenken over dingen aangaande onze dienstverlening, ervaren wij als waardevol. We leren van elkaar. Zo kunnen we steeds werken aan verbetering van onze dienstverlening. Tenslotte gaat het om uw kinderen die u dagelijks aan ons toevertrouwd. 

Wij zijn steeds op zoek naar betrokken ouders, mensen die mee willen denken en praten over allerlei onderwerpen aangaande de kinderopvang bij Vlietkinderen. Dit geldt voor de locatiegebonden (Decentrale) Oudercommissies, als ook voor de Centrale Ouderraad die wordt gevoed én gevuld door de leden van de DOC's (Decentrale Oudercommissies) van de locaties van Vlietkinderen.
Tijdens bijeenkomsten bespreken we allerlei zaken rond het beleid, een deel van de bijeenkomst is ook de directeur van Vlietkinderen en soms ook een staflid aanwezig om beleid toe te lichten of er over van gedachten te wisselen met ons.

Oudercommissie locatie

 

Als u meer betrokken wilt zijn bij de locatie van uw kind(eren) is een plek in de Decentrale Oudercommissie (DOC) misschien wel iets voor u! U praat mee en geeft advies over de kinderopvang op uw locatie. Ook helpt u ons, bij het organiseren van vieringen, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Voorleesontbijt,  en andere feestelijkheden op de locatie. Ook het organiseren van ouderavonden wordt samen met het team van de locatie opgepakt.  

Alle locaties van Vlietkinderen hebben een oudercommissie. 
Klik hier om contact op te nemen met de Oudercommissie van uw locatie.

Centrale Oudercommissie

De leden van de Centrale Oudercommissie komen regelmatig bijeen. De taken en bevoegdheden van de centrale oudercommissie zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en een eigen reglement.

Het doel van de Centrale Oudercommissie is de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau behartigen. De centrale oudercommissie wordt in ieder geval gevraagd te adviseren over:

  1. Het bieden van verantwoorde kinderopvang
  2. Voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  3. Openingstijden
  4. Spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  5. Klachten en klachtenregeling

De Centrale Oudercommissie is per e-mail bereikbaar op: centrale_ouderraad@vlietkinderen.nl


"Mijn naam is Marije Stam, als voorzitter van de Centrale Oudercommissie van Vlietkinderen vind ik het leuk om u te vertellen over mijn motivatie, sinds begin 2017 ben ik voorzitter. Ik vind het erg interessant om ook op deze manier betrokken te zijn bij de opvang van onze kinderen." 

Lees hier verder en maak ook kennis met de andere leden van de Centrale Oudercommissie.