NederlandsEngels

Sluitingsdagen/tijden

Onze (afwijkende) sluitingsdagen/tijden:

Onze locaties zijn in principe altijd open, al zijn er rond feestdagen soms afwijkingen. Los hiervan zijn er op dit moment voor 2024 geen bijzondere, afwijkende sluitingsdagen/tijden bekend. Mocht dit veranderen dan maken we dit tijdig kenbaar in de Ouderapp, per brief/e-mail en hier op onze website. 

Klik hier voor een overzicht van de schoolvakanties en officiele feestdagen van het schooljaar 2023 - 2024 

De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag, waar de locaties van Vlietkinderen gehuisvest zijn, vallen onder Regio-Midden, zie ook de webpagina van de Rijksoverheid.  

Tijdens schoolvakanties zijn de peuterspeelzalen/peuteropvang niet geopend, deze opangvormen volgen de vakantiesluiting van het basisonderwijs.

Een aantal weken/dagen per jaar kunnen basisscholen hun vakantie zelf invullen, bijvoorbeeld de mei-vakantie. Informatie daarover kun je verkrijgen via de basisschool.  Dit betreft ook studiedagen van het onderwijs. 

Bel ons Plan een rondleiding