NederlandsEngels

Raad van Toezicht

Raad van toezicht

Vlietkinderen heeft een Raad van Toezicht (RvT) die toezicht houdt op de algemene gang van zaken in de stichting en op het beleid van de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Mevrouw M.A.G.J. (Marian) Dobbe-Kluijtmans, voorzitter
Mevrouw P. (Patty) Wijnen-Lunenburg, lid
De heer K.H.J. (Kim) van Eijk, lid
De heer A.H.M. (Stijn) Strous, lid

De Raad van Toezicht richt zich onder meer op de volgende zaken:

  • meedenken over de koers van Vlietkinderen
  • toetsen van de resultaten van de organisatie aan het vastgestelde strategisch beleid
  • vaststellen van de begroting op basis van het strategisch beleid
  • vaststellen van de jaarrekening
  • geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder
  • fungeren als sparringpartner van de directeur-bestuurder
  • beoordelen van het functioneren van de directeur-bestuurder
Bel ons Plan een rondleiding