NederlandsEngels

Raad van Toezicht

Directeur - bestuurder

Tine Oudshoorn is directeur-bestuurder en eindverantwoordelijk voor Vlietkinderen. Samen met het managementteam zorgt zij voor een organisatie die sterk gericht is op de ontwikkeling van kinderen, het ontzorgen van ouders èn op de ontwikkeling van haar medewerkers. Vlietkinderen ontwikkelt onder haar leiding voor de wereld van morgen. En dat doet ze niet alleen maar met alle partners rondom het kind.
 

"Kinderopvang gaat mij aan het hart, ik sta voor goede kinderopvang in het maatschappelijk veld, waar alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en het recht hebben op gelijke kansen."

Raad van toezicht

Vlietkinderen heeft een Raad van Toezicht (RvT) die toezicht houdt op de algemene gang van zaken in de stichting en op het beleid van de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

De heer F.M.A.M. (Frank) van den Akker, voorzitter
De heer mr. A.S.W. (Arwin) Yu, vice voorzitter
Mevrouw P. (Patty) Wijnen-Lunenburg, lid
Mevrouw M.A.G.J. (Marian) Dobbe-Kluijtmans, lid
De heer K.H.J. (Kim) van Eijk, lid
De heer A.H.M. (Stijn) Strous, lid
Mevrouw P. (Patty) Wijnen – Lunenburg, lid

De Raad van Toezicht richt zich onder meer op de volgende zaken:

  • meedenken over de koers van Vlietkinderen
  • toetsen van de resultaten van de organisatie aan het vastgestelde strategisch beleid
  • vaststellen van de begroting op basis van het strategisch beleid
  • vaststellen van de jaarrekening
  • geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder
  • fungeren als sparringpartner van de directeur-bestuurder
  • beoordelen van het functioneren van de directeur-bestuurder

kindopvang bso pedagogisch medewerkers

Bel ons Plan een rondleiding