NederlandsEngels

Maak kinderopvang toegankelijk voor alle kinderen!

09-05-2023

Maak kinderopvang toegankelijk voor alle kinderen,
zonder ‘gedoe’!

Kinderopvangorganisaties roepen het kabinet op om het kinderopvangsysteem te ‘fixen’.

Op dinsdag 9 mei wordt het manifest ‘Fix het kinderopvangysteem’ overhandigt aan de leden van de Tweede Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kabinet maakte recentelijk bekend dat de plannen van het kabinet om de kinderopvangtoeslag af te schaffen en te vervangen door zo goed als gratis kinderopvang worden uitgesteld tot 2027, dit is een gemiste kans.

Onder andere Jeugdzorg Nederland, VNG, PO-Raad en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang ondertekenden het manifest. Goede kinderopvang stimuleert de ontwikkeling van kinderen en zorgt voor een stevige basis voor hun toekomst. Door kinderopvang voor alle ouders toegankelijk te maken, ongeacht of zij op dat moment betaald werk hebben of niet, creëren we gelijke kansen voor alle kinderen.

Tine Oudshoorn, bestuurder Vlietkinderen maatschappelijke kinderopvang: “ Wij zijn   teleurgesteld in  het besluit van het kabinet om de invoering van het nieuwe stelsel door te schuiven naar 2027. Immers, het huidige toeslagenstelsel is complex, foutgevoelig en geeft te veel problemen. De toeslagenaffaire is daar een voorbeeld van.”

Daarnaast is kinderopvang dé oplossing voor de arbeidsmarkttekorten in andere sectoren Het werk van 1 pedagogisch medewerker in de kinderopvang zorgt ervoor dat 11 ouders aan het werk kunnen. Een vereiste is wel dat de banen in de kinderopvang perspectief bieden op een stabiele loopbaan en groeimogelijkheden, zodat werken in de kinderopvang aantrekkelijk is.

Tine Oudshoorn: “Daar werken we hard aan. Ook binnen onze branche is er personeelstekort. Maar wij ervaren dat we door innovatief te denken en initiatieven te nemen, een aantrekkelijke werkgever zijn. We organiseren onze eigen (BBL) opleidingen met samenwerkingspartners, we verbreden onze functies waardoor er ruimte is voor onze medewerkers om door te groeien. Ook bieden we samen met het onderwijs combi- functies. Vlietkinderen heeft zelfs een nieuwe functie ontwikkelt die het mogelijk maakt om kennis te maken met het werk in de kinderopvang zonder  diploma. Vlietkinderen bekostigt de opleiding en je ontvangt direct  salaris. Hoe mooi is dat? En daar gaan we mee door. Ook al trekt het kabinet zich terug en is kinderopvang als basisvoorziening uitgesteld naar 2027.. Wij gaan door omdat we geloven dat alle kinderen onze aandacht, zorg en pedagogische expertise verdienen en nodig hebben.”

Alle 40 ondertekenende organisaties van het manifest roepen de politiek nadrukkelijk op om het nieuwe kinderopvangsysteem zo in te richten dat het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Voor alle kinderen: ongeacht het inkomen en werk van hun ouders.
  • Zonder gedoe: dus schaf de kinderopvangtoeslag af.
  • Goed: zorg dat de huidige kwaliteit van kinderopvang gegarandeerd blijft.
  • Gratis: zorg dat de kinderopvang voor alle gezinnen financieel toegankelijk is, net als het onderwijs. 

Meer weten? Zie bijgaand document/link naar het Manifest.

 

Bel ons Plan een rondleiding