NederlandsEngels

Inventarisatie noodopvang

27-03-2020

Zoals je weet, zijn de locaties van Vlietkinderen momenteel gesloten. Een uitzondering hierop vormen onze noodlocaties, die zijn geopend voor de kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen.

Is uw opvangbehoefte gewijzigd?
16 maart jl. hebben wij voor het eerst onder onze klanten geïnventariseerd wie gebruik wilde maken van deze noodopvang en hier ook voor in aanmerking zou komen. Inmiddels zijn we ruim een week verder en is er nog geen einddatum voor de nu geldende maatregelen.

De mogelijkheid bestaat dat jouw situatie zodanig is gewijzigd, dat je nu wel gebruik moet maken van noodopvang. Wellicht heb je ook behoefte aan opvang buiten onze reguliere openingstijden.

Laat het ons weten!
Wanneer je aanspraak kunt maken op noodopvang en echt geen andere mogelijkheid heeft om het te organiseren, kunt u jouw opvangvraag per email aan ons te stellen op het speciaal hiervoor geopende mailadres: noodopvang@vlietkinderen.nl

Vermeld alstublieft uw klantnummer (dit is het debiteurnummer op uw factuur) en de dagen/tijden waarop je behoefte heeft aan noodopvang. Oók wanneer dit valt buiten uw huidige opvangcontract, zoals opvang in de avonduren en/of in het weekend.

Tenslotte willen wij graag jouw beroep/functie weten, dus vriendelijk verzoek dit in jouw email te vermelden. Je ontvangt per omgaande antwoord van ons.

De regels zijn ongewijzigd
Dit wil zeggen dat wij ons houden aan de richtlijnen voor noodopvang van de Veiligheidsregio Haaglanden en de richtlijnen van het RIVM. Je kunt dus alleen gebruik maken van de noodopvang als je voldoet aan onderstaande voorwaarden:
-> Jij en/of jouw partner bent/zijn werkzaam in een cruciale beroepsgroep
-> In uw gezin is niemand ziek en jouw kind heeft geen milde klachten.
->Er zijn geen mogelijkheden om de opvang van jouw kind(eren) thuis te organiseren.

Omdat wij een inschatting willen maken van de vraag naar noodopvang vragen wij je om te reageren vóór dinsdag 31 maart 12.00 uur.

Bel ons Plan een rondleiding