Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Inventarisatie noodopvang

27-03-2020

Zoals u weet, zijn de locaties van Vlietkinderen momenteel gesloten. Een uitzondering hierop vormen onze noodlocaties, die zijn geopend voor de kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen.

Is uw opvangbehoefte gewijzigd?
16 maart jl. hebben wij voor het eerst onder onze klanten geïnventariseerd wie gebruik wilde maken van deze noodopvang en hier ook voor in aanmerking zou komen. Inmiddels zijn we ruim een week verder en is er nog geen einddatum voor de nu geldende maatregelen.

De mogelijkheid bestaat dat uw situatie zodanig is gewijzigd, dat u nu wel gebruik moet maken van noodopvang. Wellicht heeft u ook behoefte aan opvang buiten onze reguliere openingstijden.

Laat het ons weten!
Wanneer u aanspraak kunt maken op noodopvang en echt geen andere mogelijkheid heeft om het te organiseren, kunt u uw opvangvraag per email aan ons te stellen op het speciaal hiervoor geopende mailadres: noodopvang@vlietkinderen.nl

Vermeld alstublieft uw klantnummer (dit is het debiteurnummer op uw factuur) en de dagen/tijden waarop u behoefte heeft aan noodopvang. Oók wanneer dit valt buiten uw huidige opvangcontract, zoals opvang in de avonduren en/of in het weekend.

Tenslotte willen wij graag uw beroep/functie weten, dus vriendelijk verzoek dit in uw email te vermelden. U ontvangt per omgaande antwoord van ons.

De regels zijn ongewijzigd
Dit wil zeggen dat wij ons houden aan de richtlijnen voor noodopvang van de Veiligheidsregio Haaglanden en de richtlijnen van het RIVM. U kunt dus alleen gebruik maken van de noodopvang als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:
-> U en/of uw partner bent/zijn werkzaam in een cruciale beroepsgroep
-> In uw gezin is niemand ziek en uw kind heeft geen milde klachten.
->Er zijn geen mogelijkheden om de opvang van uw kind(eren) thuis te       organiseren.

Omdat wij een inschatting willen maken van de vraag naar noodopvang vragen wij u om te reageren vóór dinsdag 31 maart 12.00 uur.