NederlandsEngels

Duurzaam en energie besparen

21-05-2021

Vlietkinderen heeft in 2019 met hulp van de quickscan van, en in samenwerking met Romy Schneider Vastgoedadvies, voor alle locaties het energieverbruik per jaar in beeld gebracht.

Alexandra van der Zwet, facilitair coördinator bij Vlietkinderen vertelt in het themanummer Duurzaamheid van Kindcentrum BBMP over energiebesparing bij Vlietkinderen: ‘Als maatschappelijk ondernemer willen we verantwoordelijk omgaan met onze binnen- en buitenomgeving. We hebben daarin ook een voorbeeldfunctie voor kinderen en hun ouders. Met onder andere het zuinig omgaan met verbruik van energie en water, willen we onze bijdrage leveren om de CO2-uitstoot te verlagen. Natuurlijk lukt dit niet altijd even goed, maar het bewustzijn groeit.’

Na een nulmeting bij Vlietkinderen kon het energieverbruik van de locaties onderling worden vergeleken en er een inschatting worden gemaakt van het besparingspotentieel. Uit het energieonderzoek kwam naar voren dat twee locaties van Vlietkinderen onder de informatieplicht en energiebesparingsverplichting (in het kader van de Wet Milieubeheer) vielen. Dat betekent voor deze panden dat het verbruik doorlopend in de gaten moet worden gehouden. Dat was voor Vlietkinderen een goede aanleiding om energiemonitoring breder in te voeren.

Bel ons Plan een rondleiding