NederlandsEngels

Dank zij jou!

09-01-2020

Start landelijke campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’

‘Kinderopvang heeft een heel belangrijke plek in onze maatschappij. Voor kinderen én ouders’. Dit zegt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) bij de start van de landelijke campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’. De campagne van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang die vandaag begint, heeft als doel nieuwe medewerkers aan te trekken én de huidige pedagogisch medewerkers te behouden.


Vlietkinderen draagt deze campagne een warm hart toe, ook binnen onze organisatie hebben we te kampen met tekorten aan arbeidskrachten. Het lukt ons tot nog toe redelijk goed om de personeelsbezetting op orde te houden. De mensen die bij ons werken doen dit met hart en ziel en zijn trouw aan de organisatie, daar zijn we enorm trots op. Maar overbelasting ligt op de loer als de krapte op de arbeidsmarkt blijft toenemen. En daar ziet het nu wel naar uit. Daarom is deze landelijke campagne een heel goed initiatief!

Betekenisvol werk voor kind én ouder

Waardering voor alle pedagogisch medewerkers is echt op zijn plaats. Want werken in kinderopvang is betekenisvol werk, waarmee je een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. “Pedagogisch medewerkers maken echt het verschil voor kinderen”, zegt Tamara Van Ark terecht. Kinderopvang ondersteunt ouders in het spitsuur van hun leven om werk en gezin te kunnen combineren. Pedagogisch medewerkers zijn autoriteit en expert als het gaat om de ontwikkeling van het jonge kind. Ze zorgen dat kinderen met alle achtergronden dezelfde start, dezelfde kansen krijgen. Ook ouders hebben belang bij professionele kinderopvang met pedagogisch medewerkers die het gesprek aangaan over de ontwikkeling van hun kind.

Kinderen vangen zoveel op

Kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van kinderen en is zoveel meer dan opvang alleen. Kinderen en hun ouders bedanken in deze campagne hun eigen pedagogisch medewerkers voor alles wat ze dankzij hen opvangen. Zoals nieuwe woorden, mooie complimenten, liefde voor tekenen, hoe ze samen kunnen spelen, delen, maar ook hoe ze problemen kunnen oplossen.

Kinderopvang dankzij jou

De website kinderopvangdankzijjou.nl vormt het hart van de campagne. Hierop staat een test om te ontdekken of werken in kinderopvang bij iemand past. Bovendien zijn hier alle vacatures bij kinderopvangorganisaties in de buurt verzameld. Daarnaast biedt de website informatie over omscholen, opnieuw aan de slag of het werk combineren met een andere baan of studie. Als er één boodschap is die bijblijft, dan is het dat werken in de kinderopvang waardevol is en de branche genoeg plek heeft voor nog meer gemotiveerde pedagogisch medewerkers.

Over de campagne

Deze campagne is een initiatief van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang. In dit platform streven werkgevers en werknemers samen naar een balans op de arbeidsmarkt. De aanpak van de personeelstekorten staat hoog op de agenda. Kinderopvangorganisaties zijn dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Werkten er in 2015 nog 82.000 medewerkers in de kinderopvang, inmiddels zijn dat er meer dan 100.000 en de vraag naar kinderopvang en pedagogisch medewerkers blijft groeien.

Bel ons Plan een rondleiding