Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Compensatieregeling is rond!

21-04-2020

De compensatieregeling voor ouders die gebruik maken van kinderopvang is rond. Deze week berichten wij onze klanten over de uitvoering.

Lees hier meer over de compensatieregeling. 

Voor wie is de compensatieregeling kinderopvangtoeslag bedoeld?

Voor álle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van (extra) noodopvang zijn geen kosten verbonden.

Hoe ziet de compensatieregeling eruit?

De compensatie geldt voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en daarbij een eigen bijdrage betalen.
Dit geldt ook voor ouders die een eigen bijdrage betalen voor deelname van hun kinderen aan voorschoolse educatie of ander peuteraanbod. Ook voor diegenen die een eigen bijdrage betalen voor gebruik van kinderopvang waarbij de ouder een sociaal-medische indicatie heeft (SMI). Dit loopt via de gemeente. 

De compensatie geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders met kinderopvangtoeslag tot de maximum uurprijs. 

Lees hier de FAQ over de compensatieregeling > English version

Hoe deze regeling er in de praktijk uit zal komen te zien en wanneer er betalingen gedaan kunnen worden, weten we nog niet en daar kunnen wij u dus op dit moment nog niets over zeggen. Zodra wij hierover meer informatie hebben, zullen wij u natuurlijk direct nader informeren.