NederlandsEngels

Compensatieregeling is rond!

21-04-2020


Voor wie is de compensatieregeling kinderopvangtoeslag bedoeld?

Voor álle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van (extra) noodopvang zijn geen kosten verbonden.

Hoe ziet de compensatieregeling eruit?

De compensatie geldt voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en daarbij een eigen bijdrage betalen.
Dit geldt ook voor ouders die een eigen bijdrage betalen voor deelname van hun kinderen aan voorschoolse educatie of ander peuteraanbod. Ook voor diegenen die een eigen bijdrage betalen voor gebruik van kinderopvang waarbij de ouder een sociaal-medische indicatie heeft (SMI). Dit loopt via de gemeente. 

De compensatie geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders met kinderopvangtoeslag tot de maximum uurprijs. 

Hoe deze regeling er in de praktijk uit zal komen te zien en wanneer er betalingen gedaan kunnen worden, weten we nog niet en daar kunnen wij je dus op dit moment nog niets over zeggen. Zodra wij hierover meer informatie hebben, zullen wij je natuurlijk direct nader informeren.

Bel ons Plan een rondleiding