NederlandsEngels

Een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang?!

22-01-2021

De ingediende motie betreft een rigoureuze wijziging in het financieringsstelsel van de kinderopvang. De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang heeft namens al haar leden (waaronder ook Vlietkinderen) haar steun voor deze motie uitgesproken.
Wij zijn enthousiast over het voorstel om de kinderopvang op een andere leest te schoeien en breed toegankelijk te maken.

Kinderopvang is goed voor alle kinderen, ieder kind heeft recht op brede talent ontwikkeling en gelijke kansen op een goede start.  

U kun via onderstaande linkjes de brieven lezen van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK):

1. Brief BMK motie Groen Links / D66

2. Brief BMK motie Christen Unie 

 

Bel ons Plan een rondleiding