Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

De Stint staat stil

02-10-2018

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), heeft gisteren uit voorzorg besloten het gebruik van Stints tot nader order te schorsen. Dit besluit komt voort uit de voorlopige resultaten van het onderzoek. Het verbod is afgelopen nacht van kracht geworden. Dit besluit is ingrijpend voor de kinderopvang, maar zeer te begrijpen na het afschuwelijke ongeluk in Oss op 20 september jl.

Vlietkinderen maakt(e) op verschillende locaties gebruik van Stints, met name voor activiteiten/uitstapjes en op kleine schaal voor het vervoer van school naar BSO. Het verbod van de minister noopt ons tot het direct nemen van maatregelen, voor vandaag, maar ook voor de langere termijn.

Vandaag – 2 oktober - is het vervoer van alle kinderen van en naar onze locaties, geregeld. De kinderen gaan lopen onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers.

Vlietkinderen maakt al zo’n zes jaar gebruik van Stints voor het vervoer van kinderen. Wij hebben altijd vertrouwen gehad in de leverancier in de kwaliteit en veiligheid van dit vervoersmiddel en in onze eigen maatregelen, onderhoud en inspecties, om dit vervoersmiddel veilig te gebruiken.
We staan volledig achter het besluit van de minister, veiligheid van de kinderen die aan ons worden toevertrouwd is een groot goed, daar mag geen enkele twijfel over zijn. Het verdere onderzoek naar mogelijke technische mankementen volgen we op de voet.  

Hoe verder
Voor de langere termijn bespreken we op dit moment de oplossingen met elkaar en met ouders (Centrale Ouderraad). We verkennen de alternatieven vanuit onze visie op duurzaamheid en veiligheid. Vooralsnog hebben wij niet de intentie om gebruik te gaan maken van busvervoer. Wij zullen, zoals het zich nu laat aanzien, kiezen voor lopen, fietsen en bakfietsen. Voor uitstapjes maken we gebruik van het openbaar vervoer.