Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Uitleenvoorwaarden speelotheek

uitleenvoorwaarden speelotheek

Het abonnement:

- Het speelgoed dat wordt uitgeleend is bedoeld voor kinderen van 0 – 12 jaar.
- Als u lid wilt worden van de speelgoeduitleen schrijft u zich in bij de medewerker. Neem hiervoor uw eigen legitimatiebewijs mee. (Rijbewijs, paspoort of ID-kaart)
- Een lidmaatschap kost 10 euro per half jaar.
- U betaalt dit bedrag contant aan de medewerker van het Spel- en Opvoedpunt.
- U ontvangt een abonnementskaart. Deze heeft u nodig als u speelgoed leent en terugbrengt.
- U kunt ieder moment van het jaar lid worden. Het abonnement geldt een half jaar vanaf de datum dat u lid wordt.
- U hoeft het abonnement niet op te zeggen. Als u geen gebruik maakt van het abonnement vindt geen teruggaaf van de contributie plaats
- Indien gewenst kunt u na afloop van een half jaar uw abonnement opnieuw activeren bij de medewerker door contributie te betalen.

Uitlenen - hoe gaat dat?   
U mag per keer 4 stuks speelgoed lenen. U mag zo vaak speelgoed lenen als u wilt (na inlevering van het eerder geleende speelgoed). Er wordt geen speelgoed uitgeleend als er een boete openstaat.

Hoe lang mag u het speelgoed lenen?                                                                                      
De uitleentermijn van speelgoed is 3 weken. In de zomervakantie is dat 6 weken. Er mag 2 keer verlengd worden.
De datum waarop u het speelgoed terug moet brengen staat op het briefje dat u van ons meekrijgt bij het lenen. Valt deze datum op een dag dat het Spel- en Opvoedpunt is gesloten, dan brengt u het speelgoed de eerstvolgende openingsdag terug.

Te laat terug brengen:                                                     
Als u het speelgoed te laat terug brengt betaalt u 0,25 euro boete per dag, per stuk speelgoed.

Controleren van speelgoed: Als u geleend speelgoed inlevert, dient u zelf te zorgen dat het compleet, heel en schoon is. In de meeste gevallen staan alle onderdelen op het speelgoed of etiket vermeld. U meldt het direct aan de medewerker als het speelgoed niet compleet of kapot is. Als dat niet is gemeld, wordt de lener aansprakelijk gesteld voor de schade en/of het ontbreken van onderdelen. De medewerker van het Spel- en Opvoedpunt zal de onderdelen ook controleren. Als er iets kwijt is geraakt betaalt u voor elk vermist onderdeel 2 euro boete. Hebt u het onderdeel binnen een week terug gevonden, dan krijgt u de 2 euro van ons terug.

Schoonmaken van speelgoed:
De medewerkers hechten grote waarde aan schoon speelgoed. Het speelgoed wordt regelmatig schoon gemaakt en het moet ook schoon zijn als het wordt teruggebracht.

Ruilen van speelgoed:
Het is niet toegestaan om geleend speelgoed onderling met andere leden te ruilen.

Beschadigd speelgoed: reparatiekosten: u betaalt standaard een bedrag van 2 euro aan materiaalkosten. Als speelgoed niet meer te repareren is betaalt u een door het Spel- en Opvoedpunt te bepalen bedrag als vergoeding of vervangingswaarde.

Vermist speelgoed:                                                                       
Als het speelgoed niet kan worden ingeleverd omdat het vermist of gestolen is, dan berekenen wij de nieuwwaarde of (als het niet meer leverbaar is) de aanschafwaarde van vervangend speelgoed door.

Aansprakelijkheid: Als er tijdens de uitleenperiode door middel van het geleende speelgoed schade en/of letsel wordt toegebracht aan een lid van het Spel- en Opvoedpunt of aan derden – in welke vorm dan ook - dan kan er nimmer een eis tot schadevergoeding worden ingediend, noch door het lid, noch door diegene(n) die schade en/of letsel is toegebracht.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen de medewerkers van het Spel- en Opvoedpunt gezamenlijk.