Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Wat houdt het Engelstalige programma EarlyBird in? 

Het programma wordt uitgevoerd op een vast moment op de dag. Bijvoorbeeld wanneer de kinderen fruit krijgen. We gebruiken een handpop, Benny, die samen met de kinderen Engelse liedjes zingt en speelt. Benny benoemt allerlei items in het Engels, de kinderen zeggen het na. Als Benny het 'fout' doet vinden ze het geweldig als zij wel het goede Engelse woord kennen. De kinderen gaan in gesprek met Benny en proberen met hem te communiceren. Het is verbazingwekkend om te ervaren hoe snel kinderen een nieuwe taal oppikken. Natuurlijk is er geen verplichting en doen kinderen mee wanneer ze het zelf willen. 

Engels leren kinderen | Spelen is leren, play and learn!

De Engelse taal leren is nog nooit zo leuk geweest! Spelenderwijs een tweede taal leren, het is mogelijk bij Vlietkinderen. We werken met het Engelstalige programma: Early Bird. Met dit programma maken kinderen bij onze peuterspeelzalen, peuteropvang en kinderdagopvang locaties, op een interactieve manier kennis met de Engelse taal. 

Bij Vlietkinderen vinden we het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen op allerlei gebieden. Ook taalontwikkeling heeft onze aandacht. Vooral op jonge leeftijd is het voor kinderen goed om in aanraking te komen met een tweede taal. Ze zijn namelijk taalgevoelig en pakken sneller een nieuwe taal op. Dit stimuleert ook weer de ontwikkeling van woordenschat op het 'eigen' taalgebied. Daarnaast is een goede taalontwikkeling en woordenschat belangrijk voor hun sociale vaardigheden. 

Op welke locaties wordt er gewerkt met EarlyBird? 

Op de volgende locaties werken we met Engels leren kinderen: Vlietkinderen Peuteropvang Casa Mia en de Vlietkinderen kinderdagverblijven Pinkeltje, Plons, De Vuurtoren en ’t Kompas, maken de kinderen spelenderwijs kennis met dit Engelstalig activiteitenprogramma. De pedagogisch medewerkers op deze locaties zijn getraind om dit programma uit te voeren. Langzamerhand zullen we het programma ook op andere locaties gaan inzetten. Dit jaar werken we toe naar certificatie. Een soort ‘diploma’ dat aangeeft dat wat we de kinderen te bieden hebben, goed doen!