NederlandsEngels

Wij kijken goed naar de ontwikkeling van jouw kind

Opvoeden doen we samen...

Als ouder/verzorger maak je de keuze om de opvang en (een deel van) de opvoeding van jouw kind, toe te vertrouwen aan een professionele kinderopvang organisatie. Wij zij blij met het vertrouwen dat je hiermee stelt in Vlietkinderen.

Wij willen dit vertrouwen graag dubbel en dwars waarmaken. Eén van de manieren waarop wij dit kunnen doen is om jouw kind zo goed mogelijk te begeleiden bij zijn/haar ontwikkeling, op alle gebieden. Cognitief, sociaal-emotioneel, grof en fijn motorisch en ook bij de taalontwikkeling.

De pedagogisch medewerkers van Vlietkinderen zijn hier goed voor opgeleid en worden ondersteund bij hun werk door Pedagogisch coaches en een team van (ortho-)pedagogen.

Onze medewerkers besteden veel aandacht aan het doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen, waarbij steeds beter wordt gelet op de individuele ontwikkelingsbehoefte van ieder kind. Wat heeft jouw kind op welk moment nodig om zich prettig en op zijn gemak te voelen, om zich te ontplooien op verschillende gebieden,  zodat het weer een stapje verder komt.

Hoe kijken we naar de ontwikkeling van jouw kind?

We gebruiken hiervoor een gecertifeerd (digitaal) observatiesysteem.

Ons doel is, om nog beter op zoek te gaan naar de talenten van jouw kind en deze zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen.

Onze bevindingen worden geregistreerd en altijd met jou gedeeld en besproken. We nodigen je uit om hierover met ons in gesprek te gaan. Dit komt ten goede aan de verbinding van de opvang met de thuissituatie. Ook kunnen onze observaties door jou worden gedeeld met het basisonderwijs op het moment dat jouw kind de overstap maakt van opvang naar onderwijs.  Alle eerder opgedane ervaring en kennis van de ontwikkeling van jouw kind geeft inzicht voor de manier van begeleiden in groep 1 de basisschool.  

pedagogisch beleid kinderopvang bso

Bel ons Plan een rondleiding