NederlandsEngels

Wij werken met de observatiemethode KIJK!

Wij kijken goed naar jouw kind!

Als ouder/verzorger, maak je de keuze om de opvang en (een deel van) de opvoeding van jouw kind, toe te vertrouwen aan een professionele kinderopvang organisatie. Wij zij blij met het vertrouwen dat je hiermee stelt in Vlietkinderen.

Wij willen het in ons gestelde vertrouwen graag dubbel en dwars waarmaken. Eén van de manieren waarop wij dit kunnen doen is om jouw kind zo goed mogelijk te begeleiden bij zijn/haar ontwikkeling, op alle gebieden. Cognitief, sociaal-emotioneel, grof en fijn motorisch en ook bij de taalontwikkeling.

De pedagogisch medewerkers van Vlietkinderen zijn hier goed voor opgeleid en worden ondersteund bij hun werk door pedagogisch coaches en een team van (ortho-)pedagogen.

Onze medewerkers besteden veel aandacht aan het doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen, waarbij steeds beter wordt gelet op de individuele ontwikkelingsbehoefte van ieder kind. Wat heeft jouw kind op welk moment nodig om zich prettig en op zijn gemak te voelen, om zich te ontplooien op verschillende gebieden,  zodat het weer een stapje verder komt.

Meer over dit concept

KIJK! is het meest gebruikte (digitale) systeem voor observatie en registratie op basisscholen en kinderopvang. Ruim 12.500 leraren en pedagogisch medewerkers werken ermee.

Ons doel is, om nog beter op zoek te gaan naar de talenten van jouw kind en deze zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen.

Een bijkomend voordeel van KIJK! is, dat veel basisscholen met deze methode werken. Dit komt ten goede aan de doorgaande (ontwikkelings)lijn van kinderen. Als basisscholen een andere observatiemethode hanteren dan is KIJK! de methode die daar het best op aansluit. Vooral in onze samenwerkingsverbanden zoals de Brede School of het Integrale Kindcentrum is een doorgaande leer-/ontwikkelingslijn belangrijk om goed zicht te houden op de ontplooiing van het kind.

pedagogisch beleid kinderopvang bso

Bel ons Plan een rondleiding Download foto's en schriftje Download foto's en schriftje