Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

We doen het samen!Meedoen is belangrijk, een actieve rol van ouders, 'ouderparticipatie', is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Lees hier over ouderbeleid en het hoe en waarom van VVE programma's. 

Uk en Puk VVE

Bij Vlietkinderen maken we gebruik van de Uk en Puk VVE leermethode. Op deze manier kunnen de kinderen spelenderwijs leren. Kinderen spelen het liefst de hele dag. Prima natuurlijk, want spelen stimuleert de ontwikkeling. Wij hebben wel gekozen voor ontwikkelingstimulerende programma's zoals het Uk en Puk programma. Deze gebruiken we bij de peuterspeelzaal maar ook bij de peuteropvang en op het kinderdagverblijf. 

Wat is Uk en Puk VVE? 

Het programma is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Daarom is het geschikt om ermee te werken op kinderdagverblijven en/of peuteropvang/peuterspeelzalen. VVE staat voor "voor- en vroegschoolse educatie", een programma waarbij spelen centraal staat. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij het Uk en Puk VVE programma zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Natuurlijk draait het bij deze manier van leren niet om lesjes geven en lesjes krijgen. Het programma leert jonge kinderen nieuwe vaardigheden, door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Uk & Puk is officieel erkend met het certificaat 'Voor- en vroegschoolse educatie' door het Nederlands Jeugd Instituut. 

Puk & Ko

Naast het Uk & Puk programma werken wij ook met het Puk & Ko programma. Dit is een totaalprogramma voor peuterspeelzalen. Het is eigenlijk de voorloper van Uk & Puk. Het hoofddoel van Puk & Ko is het vergroten van de (Nederlandse) taalvaardigheid. Daarnaast komen beginnende gecijferdheid en de sociaal-communicatieve ontwikkeling expliciet aan bod. Dit gebeurt binnen de context van aansprekende thema’s, waarin de pop Puk een belangrijke rol speelt.  

Spelenderwijs brengen wij uw kind vaardigheden bij die een soepele overgang naar de basisschool garanderen. En de kinderen? Die spelen er ondertussen lekker op los! Klik hier voor een peuteropvang of peuterspeelzaal bij u in de buurt.