NederlandsEngels

Ons Pedagogisch Beleid

Pedagogiek

Onze pedagogisch medewerkers helpen jouw kinderen dagelijks hun omgeving te verkennen en te ontdekken. Zij geven jouw kinderen zoveel mogelijk zelfvertrouwen en stimuleren zelfstandig gedrag. Maar ook om rekening te houden met elkaar en voor zichzelf op te komen.

Met onze kinderopvang leggen wij samen met je de basis voor de toekomst van jouw kinderen. Lees hier de brochure 'Goed toegerust op ontdekkingsreis' en kom alles te weten over de pedagogische kwaliteit van Vlietkinderen.

VIB
Vlietkinderen werkt met Video Interactie Begeleiding (VIB). Dit is een methode die onze Pedagogisch medewerkers helpt om hun werk nog beter te doen. Lees de flyer over VIB voor meer informatie

pedagogisch beleid peuteropvang bso naschoolse opvang

Protocol Kindermishandeling / Meldcode

Vlietkinderen heeft de verantwoordelijkheid om effectief  te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het protocol Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.  In de wet staat beschreven dat kinderopvangorganisaties een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. Vanaf 1 januari 2019 is de Meldcode aangescherpt. Meer informatie? Klik hier


Bel ons Plan een rondleiding Download foto's en schriftje Download foto's en schriftje