NederlandsEngels

Wat is VE Peuter- Kinderopvang

Voorschoolse educatie (VE) is met name gericht op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling, maar alle kinderen die met voorschoolse educatie in aanraking komen hebben er plezier van. De programma’s waarmee we werken, Piramide en Uk en Puk, worden ingezet vanaf de leeftijd van 2,5 tot en met 4 jaar. De programma’s worden vooral gebruikt in de peuteropvang, maar ook bij de dagopvang in het kinderdagverblijf. De VE-programma’s binnen de kinderopvang zijn een onderdeel van het onderwijsachterstandbeleid (OAB), en zijn er vooral om alle kinderen een kansrijke start te in het onderwijs.
Het VE-programma bij de peuteropvang en binnen de kinderopvang heeft als belangrijk doel om peuters met een mogelijke (taal)achterstand voor te bereiden op groep 1 van de basisschool.

 

Hoe werkt VE in de praktijk?

De peuteropvang of het kinderdagverblijf waar gebruik wordt gemaakt van een VE programma, werken bij Vlietkinderen met de methode Piramide of met de methode Uk en Puk. Beide programma’s werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen en stimuleren de ontwikkeling op alle gebieden, met de nadruk op taalontwikkeling. Met deze educatieve programma’s wordt het spelenderwijs leren bevordert door middel van taalspelletjes, voorlezen, tekenen, knutselen, luisteren, zingen, bewegen en nog veel meer! De ontwikkeling van de kinderen wordt nadrukkelijk gevolgd. Wanneer we merken dat een kind extra ondersteuning nodig heeft op een bepaald ontwikkelingsgebied zetten we daar de nodige expertise in.

Pedagogisch medewerkers die werken met een VE programma zijn daar specifiek voor opgeleid.

Waarom is Voorschoolse Educatie belangrijk voor mijn kind?

Ouders kunnen via het consultatiebureau, een voorschoolse indicatie krijgen. Deze indicatie wordt onder andere gebaseerd op de taalomgeving van het kind en het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers.

Kinderopvang met VVE kindcentrum

Wie komt in aanmerking voor het VE-programma van de kinderopvang?

Kinderen met een kans op een onderwijs(taal)achterstand komen dus in aanmerking om een VE-indicatie te krijgen. Maar wat is een VE-indicatie? Een VE-indicatie, ook wel voorschoolindicatie genoemd, wordt afgegeven door het consultatiebureau. Deze VE indicatie wordt vaak bepaald tijdens het 14 maanden consult van het consultatiebureau voorkinderen waarvan de verwachting is dat er zonder extra educatie een risico is op een taal/ontwikkelachterstand. 

Mag mijn kind naar de voorschool zonder VE-indicatie?

Kinderen die geen VE-indicatie hebben ontvangen van het consultatiebureau mogen ook gebruik maken van een voorschoolsprogramma. Alle kinderen met of zonder VE-indicatie mogen in totaal 16 uur gebruik maken van een VE-programma op het kinderdagverblijf, de peuteropvang/peuterspeelzaal. Ouders betalen wel een eigen bijdrage.
Lees hier meer informatie over kinderopvangtoeslag

Leer- en activiteitenaanbod

Wat leert mijn kind bij de peuteropvang/peuterspeelzaal?

De peuteropvang is een voorschoolse voorziening waar kinderen goed worden voorbereid op de overgang naar groep 1 van de basisschool. Kinderen die leren spelenderwijs taal en rekenen (beginnende geletterdheid en gecijferdheid) en we stimuleren de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo kunnen kinderen nieuwe woorden leren door liedjes te zingen en voorlezen. Ook houden we rekening met de motorische ontwikkeling en bevorderen wij dit door te tekenen en te dansen. Een volwaardig en gecertificeerd VE-programma werkt met bepaalde leer/ontwikkel methodes zoals bijvoorbeeld Piramide of Uk & Puk. Het werken met thema’s zoals bijvoorbeeld ‘Kleding’, ‘Ziek zijn beter worden’, ‘Eten en Drinken’, ‘Feest’, helpt de kinderen de wereld om hen heen te ontdekken en te begrijpen. Daarnaast worden er vertelplaten en verteltafels gebruikt en worden de kinderen begeleid met allerlei spelletjes en activiteiten door onze gecertificeerde Pedagogische medewerkers.

Welke 4 ontwikkelingsdomeinen worden gestimuleerd met VE?

Bel ons Plan een rondleiding