Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Kinderopvangtoeslag aanvragen, heb ik hier recht op en hoe werkt het?

Zoals u weet biedt een kinderopvang voor zowel het kind als de ouders vele voordelen. Op een kinderopvang doen kinderen andere ervaringen op dan thuis. Er wordt veel met andere kinderen gespeeld en leren om samen dingen te ontdekken. De kinderopvang is dus goed voor de ontwikkeling van het kind. Door het brengen van uw kind naar een kinderopvang kunt u met een gerust gevoel en zonder al te veel geregel werken of studeren. 

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Een struikelblok voor veel ouders zijn daarentegen wel de kosten van de kinderopvang. Wanneer uw kind 1 of meerdere dagen per week naar de opvang gaat kan dit bedrag namelijk aardig oplopen. Maar, gelukkig bestaat er vanuit de overheid een tegemoetkoming, namelijk de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is een toeslag die u ontvangt op basis van uw inkomen. Met een lager inkomen is de toeslag hoger.

Aan de kinderopvangtoeslag zitten wat regels verbonden. Om u inzicht te geven in deze regels staan op deze informatiepagina de meest gestelde vragen omtrent kinderopvangtoeslag aanvragen.


Wanneer heb je recht op kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen wanneer uw kind naar een geregistreerd kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder gaat. Als ouder zijnde moet u aan veel eisen voldoen, namelijk de volgende:

  • U en uw partner beschikken over een Nederlandse nationaliteit of over een geldige verblijfsvergunning.
  • U en uw partner werken parttime of fulltime, studeren, volgen een traject om werk te vinden of volgen verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
  • De kinderopvang, buitenschoolse opvang of de gastouder staan in het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
  • U heeft een schriftelijke overeenkomst met de kinderopvang, buitenschoolse opvang of gastouder. Waarin het uurtarief van de opvang staat, de opvanguren en de rol.
  • U krijgt alleen kinderopvangtoeslag voor de uren waarop de kinderopvang daadwerkelijk de dienst aanbiedt.

Er zijn ook nog uitzonderingen voor bijvoorbeeld alleenstaande ouders of wanneer u een adoptie- of pleegkind heeft. Voor alle eisen waar u als ouder aan moet voldoen verwijzen wij u graag door naar de informatieve pagina van de belastingdienst.

Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van een paar factoren namelijk: de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen op een opvang, en het soort opvang.

Hoe en wanneer vraag je kinderopvangtoeslag aan?

Kinderopvangtoeslag moet u zelf aanvragen, dit wordt niet automatisch voor u geregeld. U kunt de toeslag zelf heel gemakkelijk aanvragen via de belastingdienst. Dit doet u in uw persoonlijk omgeving: mijn toeslagen. Dit is veilig, snel en gemakkelijk.

Kinderopvangtoeslag vraagt u aan binnen 3 maanden nadat u er recht op krijgt. Wanneer u te lang wacht kunt u geld mislopen, let hier dan ook op.

Voor wie kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Kinderopvangtoeslag kunt u krijgen voor verschillende soorten opvang en leeftijden, namelijk:

  • Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
  • Kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan
  • Buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen
  • Opvang door gastouders via een gastouderbureau of ouderparticipatiecrèches

Kinderen maken gebruik van de kinderopvang tot zij aan de basisschool beginnen. Tot die tijd maakt u als ouder nog aanspraak op de toeslag. Wanneer uw kind naar de basisschool gaat en gebruik gaat maken van de buitenschoolse opvang heeft hij of zij hier recht op tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs begint. Tot deze dag heeft u ook nog recht op kinderopvangtoeslag.

 Kinderopvang familie

Wat heb ik nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen?

Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heeft u een paar zaken nodig. Om in te loggen op de belastingdienst website heeft u uw DigiD nodig, een bewijs van inkomen van u en uw partner, kostenopgave van de kinderopvangorganisatie en als laatst, wanneer u schulden heeft, voeg dan documenten toe die dit aantonen.


Hoe vaak en wanneer ontvang ik kinderopvangtoeslag?

De kinderopvangtoeslag wordt iedere maand rond de 20e op uw rekening gestort. Of de toeslag ook daadwerkelijk per maand wordt uitgekeerd hangt af van de hoogte van de kinderopvangtoeslag waar u recht op heeft.

Wanneer de kinderopvangtoeslag minder van 24 euro per jaar bedraagt wordt deze niet aan u uitgekeerd. Bij een toeslag tussen de 24 en de 60 euro per jaar wordt dit in één keer op uw rekening gestort. Wanneer het bedrag hoger is dan 60 euro per jaar krijgt u iedere maand de toeslag voor de daaropvolgende maand gestort.

Hoe bereken ik hoeveel kinderopvangtoeslag ik ontvang?

Door het maken van een proefberekening kun je precies zien op welk bedrag aan kinderopvangtoeslag je ongeveer recht hebt. De belastingdienst biedt op hun website een proefberekening aan. Voor het maken van de proefberekening heeft u verschillende gegevens nodig waaronder een jaaropgaven of laatste aanslag inkomstenbelasting van uw werkgever. Daarnaast zijn er een paar vragen die u moet beantwoorden met betrekking op uw toetsingsinkomen, uw toeslagpartner, het aantal kinderen dat u heeft en aantal uur dat u werkt.

Kinderopvangtoeslag berekenen
 

Kinderopvangtoeslag en Vlietkinderen

De kinderopvangtoeslag kan u helpen met het bekostigen van de kinderopvang van uw kind. Uiteraard wordt de hoogte van de toeslag berekend aan de hand van uw inkomsten. Bent u van plan om uw kind(eren) op een kinderopvang van Vlietkinderen te laten verblijven? Bekijk dan hier onze pagina voor de kinderopvang tarieven 2019. Vervolgens kunt u via de belastingdienst een proefberekening maken van de eventuele kinderopvangtoeslag die u kunt ontvangen. Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag kunt u ook terecht bij de belastingdienst.

Heeft u nog vragen met betrekking tot de kinderopvangtoeslag of heeft u interesse in opvang voor uw kind bij een kinderopvang van Vlietkinderen? Vraag dan een rondleiding aan bij een van onze vestigingen.