Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Peuteropvang en Peuterspeelzaal omgeving Den-Haag | Vlietkinderen

Peuterspeelzalen en de peuteropvang hebben met elkaar gemeen dat zij de ontwikkeling van kinderen op allerlei gebieden stimuleren en samenwerken met de basisschool aan een doorgaande ontwikkellijn. Het verschil zit in de openingstijd en de financiering.

Peuterspeelzaal voor peuters van 2 tot 4 jaar

In de gemeente Leidschendam-Voorburg en in de wijk Leidschenveen in Den Haag heeft Vlietkinderen een groot aantal peuterspeelzalen voor peuters van 2 tot 4 jaar oud. Een plek voor uw kind om andere kinderen te ontmoeten, samen te spelen en spelenderwijs voorbereid te worden voor de basisschool.

VVE (Vroeg- en Voorschoolse opvang)

Wanneer uw kind vanuit het consultatiebureau een indicatie heeft gekregen voor VVE, kan hij 4 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal.  

VVE-opvang is voor peuters van 2,5 – 4 jaar en richt zich niet alleen op taalontwikkeling, ook motorische ontwikkeling en sociaal- emotionele ontwikkeling komt aan bod. Vlietkinderen werkt hiervoor met de methodes Piramide en Puk & Ko en de pedagogisch medewerkers zijn gecertificeerd voor het gebruik van deze methodes.

Peuteropvang

Kosten en financiering Peuterspeelzaal

Peuterspeelzalen vallen sinds 2018 onder de Wet Kinderopvang. Dit betekent dat u, als u daar recht op heeft, Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen over de uren dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt.

Wanneer u geen recht heeft op Kinderopvangtoeslag, kunt u aanspraak maken op een gemeentelijke subsidie.

De gemeente subsidieert maximaal 240 uur opvang voor uw peuter vanaf 2,5 jaar. Dit komt neer op twee ochtenden van drie uur per week, gedurende 40 schoolweken. U betaalt hierbij een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. 

Ook voor de kosten van een VVE-plaatsing wordt een onderscheid gemaakt tussen ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag en ouders die daar géén recht op hebben.

Heeft u recht op Kinderopvangtoeslag, dan vraagt u de toeslag aan over twee dagdelen. Dagdelen drie en vier worden volledig vergoed door de gemeente.

Wanneer u géén recht heeft op Kinderopvangtoeslag, dan subsidieert de gemeente vier dagdelen, waarbij u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betaalt. Ook hiervoor gelden onderstaande tabellen.

Peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar

De peuteropvang is bestemd voor peuters van 2 tot 4 jaar en wordt in de ochtenden aangeboden op enkele locaties van Vlietkinderen. Spelen, ontmoeten en een goede voorbereiding op de basisschool staan centraal. De kinderen eten fruit en lunchen samen. Een ochtenddagdeel duurt 5,5 uur, een lange ochtend die u eventueel zou kunnen gebruiken om te werken en/of te studeren.

Peuteropvang valt ook onder de Wet Kinderopvang, wat onder andere wil zeggen dat u over de uren die uw kind op de Peuteropvang zit, Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

Onze peuteropvang en peuterspeelzalen zijn gesloten tijdens schoolvakanties.

U hoeft de gemeentelijke subsidie niet zelf aan te vragen, deze wordt door de gemeente rechtstreeks aan Vlietkinderen betaalt.

Peuterspeelzalen vallen sinds 1 januari 2018 onder de Wet Kinderopvang. Klik hier voor actuele informatie over dit onderwerp.

Voor een tegemoetkoming in de kosten komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Voor een indicatie van de netto opvangkosten kunt u gebruik maken van onze rekenhulp.

Lees hier meer informatie over Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en ouderparticipatie.

Peuterspeelzaal

Tussenschoolse opvang | Naschoolse opvang | Buitenschoolse opvang | Kinderdagverblijf


Scroll naar beneden voor een overzicht van onze locaties ⇓

Zoek peuteropvang bij u in de buurt

Kinderopvangsoort

Postcode

Aantal km van woonplaats