Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Peuterspeelzaal en Peuteropvang | Vlietkinderen

Ben jij op zoek naar een peuterspeelzaal of peuteropvang in Den Haag, Leidschendam of Voorburg? Wij nodigen je graag uit voor een rondleiding in een peuterspeelzaal of een peuteropvang van Vlietkinderen in de omgeving Den Haag, Leidschendam of Voorburg.

Het verschil tussen een peuterspeelzaal en peuteropvang

Een peuterspeelzaal en de peuteropvang hebben met elkaar gemeen dat zij beide de ontwikkeling van kinderen op allerlei gebieden stimuleren, en samenwerken met de basisschool aan een doorgaande ontwikkellijn. Het verschil zit in de openingsdagen, -tijden en de financiering. Maar wat is het verschil tussen een peuteropvang en een peuterspeelzaal? Het verschil van een peuterspeelzaal en de peuteropvang zit met name in de openingstijden en de financiering. Lees hieronder verder voor meer informatie over de peuterspeelzaal en de peuteropvang van Vlietkinderen.

Peuterspeelzaal voor peuters van 2 tot 4 jaar

Een peuterspeelzaal is een schoolachtige opvang voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De peuterspeelzaal is de plek voor ontmoetingen, samen spelen en spelenderwijs voorbereid te worden voor de basisschool. Hier kunnen peuters een paar uur per week verblijven onder toezicht van (pedagogische) medewerkers. In de gemeente Leidschendam-Voorburg en in de wijk Leidschenveen in Den Haag heeft Vlietkinderen een groot aantal peuterspeelzalen voor peuters van 2 tot 4 jaar oud. Een plek voor uw kind om andere kinderen te ontmoeten, samen te spelen en spelenderwijs voorbereid te worden voor de basisschool.

Bekijk hier onze locaties


Peuteropvang

Peuterspeelzaal met VVE

Een peuter kan via het consultatiebureau een indicatie krijgen voor de VVE. Vraagt u zich nu af wat de VVE precies inhoudt? VVE is een programma op kinderopvangcentrums om kinderen te helpen bij onderwijs- of ontwikkelingsachterstand. De benaming VVE staat voor: voor- en vroegschoolse educatie. De onderdelen die in een VVE-programma worden behandeld zijn: taalontwikkeling, rekenvaardigheid, sociale en emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling. De voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Lees meer informatie over het VVE-beleid bij Vlietkinderen 

Een kind krijgt de eerste indicatie voor het VVE-programma zodra zij 11 maanden zijn, bij 14 maanden wordt de indicatie definitief afgegeven. Wanneer uw kind een indicatie heeft gekregen voor de VVE, kan hij of zij 4 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal. Om de ontwikkelings- en/of onderwijsachterstand te verminderen werken wij hiervoor met pedagogisch medewerkers die zijn gecertificeerd voor ons VVE-beleid.

Kosten peuterspeelzaal

Sinds 2018 vallen peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang. Dit betekent dat u, als u daar recht op heeft, kinderopvangtoeslag kunt aanvragen over de uren dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt.

Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u aanspraak maken op een gemeentelijke subsidie. De gemeente subsidieert maximaal 240 uur opvang voor peuters vanaf 2,5 jaar. Dit komt neer op twee ochtenden van drie uur per week, gedurende 40 schoolweken. U betaalt hierbij een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. 

Ook voor de kosten van een VVE-plaatsing wordt een onderscheid gemaakt tussen ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag en ouders die daar géén recht op hebben. Heeft u recht op kinderopvangtoeslag, dan vraagt u de toeslag aan over twee dagdelen. Dagdelen drie en vier worden volledig vergoed door de gemeente. Wanneer u géén recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan subsidieert de gemeente vier dagdelen, waarbij u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betaalt.

Lees meer informatie over het aanvragen van de kinderopvangtoeslag >

Peuteropvang | Vlietkinderen

De peuteropvang verschilt met een peuterspeelzaal inhoudelijk voor uw kind niet veel. Het verschil van een peuteropvang en peuterspeelzaal zit met name in de openingsdagen, -tijden en de kosten.

De peuteropvang bij Vlietkinderen wordt in de ochtenden aangeboden op enkele locaties. Een ochtenddagdeel duurt 5,5 uur, een lange ochtend die u eventueel zou kunnen gebruiken om te werken en/of studeren. De peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dit betekent dat u over de uren dat uw kind op de peuteropvang aanwezig is, kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Op de peuteropvang staat spelen, ontmoeten en een goede voorbereiding voor de basisschool centraal. Ook zorgen wij voor fruit voor de kinderen en lunchen de kinderen samen.

Peuters en fruit

Kosten peuteropvang en peuterspeelzalen | Vlietkinderen

Zowel de peuteropvang als de peuterspeelzaal valt onder de Wet Kinderopvang en kunt u over het aantal uur een kinderopvangtoeslag aanvragen. Als u geen kinderopvangtoeslag krijgt maar wel een gemeentelijke subsidie, hoeft u deze niet zelf aan te vragen. De gemeentelijke subsidie wordt door gemeente rechtstreeks uitgekeerd aan Vlietkinderen.

Wilt u de netto kinderopvangkosten berekenen? Maak dan gebruik van onze handige rekenhulp.

Lees hier de meest gestelde vragen over de kosten van de kinderopvang.

Peuterspeelzaal

Tussenschoolse opvang | Naschoolse opvang | Buitenschoolse opvang | Kinderdagverblijf


Scroll naar beneden voor een overzicht van onze locaties ⇓

Zoek peuteropvang bij u in de buurt

Kinderopvangsoort

Postcode

Aantal km van woonplaats