NederlandsEngels

Lucas Onderwijs

Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen, het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. Aantrekkelijk onderwijs dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit, goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met de kansarmen. Lucas Onderwijs wil dit vormgeven door actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving en met ruimte voor diversiteit.

Vlietkinderen is een van die maatschappelijke parnters. Samen met Lucas Onderwijs werken wij aan de ontwikkeling van Brede Scholen en de totstandkoming van Integrale Kindcentra. 
Een overzicht van de basischolen vindt u hier: Lucas Onderwijs

Ga terug

Lucas Onderwijs
Bel ons Plan een rondleiding