NederlandsEngels

Mediabeleid op het kinderdagverblijf

Welk mediabeleid hanteert Vlietkinderen?

Het uitgangspunt van ons (social)mediabeleid is dat we zorgvuldig omgaan met privacy, maar ook dat de diversiteit en toegankelijkheid van mediakanalen niet meer weg te denken is in onze huidige maatschappij. Ook bij Vlietkinderen maken we hier volop gebruik van. Uiteraard worden er goede afspraken over gemaakt, met elkaar, met de kinderen en met hun ouders/verzorgers. Deze afspraken staan in ons mediabeleid.

Vlietkinderen is aanwezig op diverse social media platforms zoals Facebook, Instagram, YouTube, Twitter en LinkedIn.

Mediabeleid op het kinderdagverblijf van Vlietkinderen

De rol van media is hier nog klein. Op onze kinderdagverblijven maken we soms filmpjes, voor bijvoorbeeld ouder/thema avonden. ook worden er VIB* opnames gemaakt, uitsluitend als deskundigheidsbevorderend materiaal voor eigen gebruik van de Pedagogen en Pedagogisch medewerkers. Af en toe worden er foto's gemaakt door een fotograaf om te gebruiken op onze website of in foldermateriaal. Natuurlijk wordt er dan, naast het al dan niet door jouw ondertekende toestemmingsformulier, uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd. We maken ook foto's van jouw kind voor het ouderportaal 'Mijn Vlietkinderen', deze zijn alleen door jou te zien. De PM'ers maken soms foto's voor Vlietkinderen Facebook, ook hier is jouw toestemming leidend.

buitenschoolseopvang naschoolseopvang

FAQ

Wat is een mediabeleid?

Een mediabeleid omschrijft precies hoe er om wordt gegaan met media in een kinderdagverblijf van Vlietkinderen. Deze is opgesteld om de (online) privacy van het kind te waarborgen. Er wordt in beschreven wanneer wij beelden maken, waarvoor deze gebruikt kunnen worden en op welke manier. 

Daarnaast beschrijft het mediabeleid ook welke media er in een kinderopvang gebruikt worden. Het kan dan gaan over bepaalde apparaten die bijvoorbeeld het onderwijs kunnen ondersteunen. Uiteraard verkiezen we andere leuke activiteiten liever dan het gebruik van media.

Hoe waarborgt Vlietkinderen de privacy van kinderen?

Door het gebruik van een mediabeleid die wordt gecommuniceerd aan ouder(s) of verzorger(s), probeert Vlietkinderen te zorgen voor duidelijkheid en transparantie. Beeldmateriaal wordt uiteraard uitsluitend (online) gedeeld wanneer daar expliciet toestemming voor is gekregen.

Publiceert Vlietkinderen beelden in afwachting tot ik bezwaar maak?

Nee, Vlietkinderen publiceert nooit voordat daar toestemming voor is gekregen. Er moet vooraf toestemming zijn gegeven. De privacy van het kind staat voorop. Het beleid dat wij voeren is dat er uitsluitend in overleg met ouder(s) of verzorger(s) beelden worden gebruikt en/of gedeeld. Wij publiceren dus nooit foto’s of video’s voordat er uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

Wat is mediawijsheid?

Het spelen met media is niet weg te denken uit de wereld van kinderen. Het verstandig omgaan met media en het internet is iets wat kinderen jong geleerd moet worden. Wij beseffen maar al te goed dat kinderen en media bij de opvoeding hoort. We zien mediaopvoeding als essentieel onderdeel van de opvoeding op het kinderdagverblijf of de BSO.

Op deze website zijn goede tips te vinden over mediawijsheid.

ouderportaal buitenschoolse opvang naschoolse opvang

Bel ons Plan een rondleiding