NederlandsEngels

Kindcentrum De Waterlelie

Kindcentrum Leidschendam Prinsenhof | De Waterlelie

Mijn naam is Maarten Sloof en ik werk als manager Kindcentrum bij Vlietkinderen Kindcentrum de Waterlelie. In totaal werk ik al ruim 30 jaar met veel plezier in de kinderopvang. Kindcentrum de Waterlelie vormt het hart van het prachtige park in de wijk Prinsenhof te Leidschendam. Dit kindcentrum combineert peuteropvang (peuterspeelzaal), buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf samen met het onderwijs in één gebouw. Wij ontwikkelen ons tot een integraal kind- en expertisecentrum, samen met een basisschool van schoolbestuur Panta Rhei, samen werken we aan doorlopende ontwikkellijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Verticale groepen

We hebben in ons kinderdagverblijf twee verticale groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Een gezonde warme groentelunch!

Bij ons kinderdagverblijf eten de kinderen een gezonde warme groentelunch. Smaakontwikkeling in combinatie met een dosis groentevitamientjes! Dit past goed bij de ontwikkeling van een gezonde leefstijl. De warme groente lunch zit net als alle (fles)voedings- en verzorgingsmiddelen gewoon in ons tarief, je betaalt dus niets extra's. 

Voorzieningen:

BuitenspeelplaatsMuziekCultuurSportCreativiteitKapperPiramideWarme groentemaaltijd
Maarten Sloof

Manager kindcentrum

Maarten Sloof

Praktische informatie over deze opvang

 • Aanbod

  Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op alle mogelijke manieren kunnen ontwikkelen binnen ons kindcentrum. Daarbij dienen de uitgangspunten van ons pedagogisch beleid als rode draad.

  Om goede kinderopvang te bieden op de Waterlelie is een goede communicatie met ouders/verzorgers essentieel. Persoonlijk contact, maar ook contact via ons Ouderportaal, helpt ons om informatie uit te wisselen over zaken die belangrijk zijn voor jou en voor jullie kinderen. De ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen staan bij ons centraal.

  Wij werken nauw samen met ouders/verzorgers en samenwerkingspartners, om de kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. We delen kennis op het gebied van opvang, onderwijs, pedagogische- en didactische aanpak. Met elkaar geven wij vorm aan een doorgaande ontwikkel- leerlijn van jouw baby naar peuter naar kleuter en verder.

  De overdracht van de peuters naar de basisschool, maar ook van  school naar de buitenschoolse opvang verloopt vloeiend. Ook lossen we samen met jou vraagstukken op, als het gaat om de ondersteuningsbehoefte van je kind. De Waterlelie beschikt over een grote speelhal, waar we sport- en spelactiviteiten geven.
  We organiseren ook veel activiteiten voor de jongere kinderen, zoals peuteryoga, het berenbos en het mollenhol.

 • Opvangvormen

  Informatie over ons kinderdagverblijf, BSO en de peuteropvang 

  Kinderdagverblijf

  Bij het kinderdagverblijf van Kindcentrum De Waterlelie hebben we twee verticale groepen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.  De ene groep heeft plaats voor 12 kinderen, de andere groep voor 16. 

  De groepen zijn op een dusdanige manier ingericht dat je kind op een veilige manier het speelgoed of spelmateriaal zelfstandig kan kiezen. Er zijn in de groepsruimten speciale hoekjes gecreëerd waar de kinderen in alle vrijheid kunnen spelen, ontdekken en zich zo ontwikkelen. We werken met thema’s uit Piramide, de methode die de ontwikkeling op alle terreinen stimuleert en bieden (spel)materiaal aan, dat aansluit op de belevingswereld van jouw kind.

  Onze pedagogisch medewerkers nemen de tijd om het ritme van je kind aan te houden, een beetje zoals ze dat thuis gewend zijn. Door elke dag goed het welbevinden van het kind te blijven monitoren kunnen we gerichte activiteiten aanbieden. Door veel taal te gebruiken en alles te benoemen, maken kinderen van jongs af aan snel kennis met taal. Dit helpt hen om zich veilig te voelen.

  Communicatie tussen de ouders en pedagogisch medewerker is één van onze speerpunten. Wij vinden het erg belangrijk om dagelijks, bijvoorbeeld bij breng- en haalmomenten, persoonlijk contact met je te onderhouden. Ook gebruiken we een OuderApp, waarmee wij je regelmatig op de hoogte houden van het welbevinden van je kind. Thema's, activiteiten, digitale schriftjes en leuke foto's van de dagelijkse activiteiten die er op het kinderdagverblijf gedaan worden, komen via dit platform snel naar je toe.

  Buitenschoolse opvang

  Kindcentrum De Waterlelie verzorgt de buitenschoolse opvang voor de kinderen van het onderwijs. . Door de centrale ligging van onze locatie verzorgen wij ook de buitenschoolse opvang voor basisscholen Springplank en Vliethorst. Deze scholen bevinden zich op (korte) loopafstand, dus bus- of taxivervoer is niet nodig. De kinderen lopen of fietsen onder begeleiding van onze Pedagogisch medewerkers naar de buitenschoolse opvang.

  Vaak kennen wij de kinderen al vanaf hun tijd bij het kinderdagverblijf, of de peuterspeelzaalgroepen die eveneens deel uit maken van ons kindcentrum op deze locatie.

  De kinderen kunnen bij ons na schooltijd heerlijk buitenspelen in het park, op ons eigen speelplein en in de natuurtuin. In de vaste groepsruimten beschikken we natuurlijk over allerlei uitdagende en leerzame speelmaterialen. Ook maken we gebruik van de vele faciliteiten in het gebouw, zoals de grote gymzaal of het speellokaal. Onze goed opgeleide pedagogisch medewerkers bieden de kinderen alle begeleiding die zij nodig hebben.

  Opvang voor schooltijd (VSO)
  Je kunt ook gebruik maken van de opvang voordat de school begint. Wij zorgen er dan voor dat de kinderen op tijd in de klas zijn. 

  Peuteropvang 

  De peuteropvang van Kindcentrum de Waterlelie is voor peuters tussen 2 en 4 jaar oud. Met een voorschoolsprogramma (VE) bereiden wij de kinderen spelenderwijs voor op de basisschool. Bij dit programma werken wij met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de opgroeiende peuter, bijvoorbeeld Mensen, Verkeer, of Ziek en Gezond. Het programma stimuleert alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen met de nadruk op de taalontwikkeling.

  Kindcentrum de Waterlelie heeft vier peuterspeelzaalgroepen. Op iedere groep werken twee vaste pedagogisch medewerkers die speciaal zijn opgeleid voor het VE-programma. Daarnaast krijgen de groepen twee maal per week extra ondersteuning van een groepshulp. De peuteropvang is vier ochtenden per week geopend (behalve de woensdagochtend). 

 • Bijzonderheden

  Bij onze dagopvang (KDV 0-4 jaar) eten de kinderen tussen de middag een warme groentelunch vol met vitiamientjes. We eten gezellig samen aan tafel en we gaan op smaakavontuur! Kinderen ontdekken zo alle vormen, kleuren en smaken van groente en krijgen tegelijkertijd alle vitamientjes binnen. De warme groente lunch wordt geleverd door onze leverancier Madaga, specialist in kindervoeding. De maaltijden die zij leveren zijn helemaal aangepast aan de behoefte van het jonge kind.

  Piramide is een methode die jonge kinderen op een speelse manier stimuleert in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgt uw kind in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide biedt uw kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. De methode is opgebouwd rondom projecten. Die gaan over aansprekende onderwerpen, zoals mensen, lente en verkeer. Elk jaar staan deze thema’s op het programma, steeds op een hoger niveau, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van jonge kinderen. Dit doen wij aan de hand van het aanbieden van activiteiten, toepassingen, ideeën, spelletjes en liedjes. Peuters mogen vanaf 2 jaar starten op een peutergroep, met het aanbieden van activiteiten vanuit Piramide starten we vanaf 2,5 jaar oud.

 • Inspectierapporten
 • Opvangtype(s)

  KDV:
  LRK nummer: 154953933
  28 Kindplaatsen

  VSO:
  LRK nummer: 556209096
  10 Kindplaatsen

  PSZ:
  LRK nummer: 150378051
  44 Kindplaatsen

  BSO:
  LRK nummer: 556209096
  30 Kindplaatsen

 • Scholen

  De Springplank

  De Vliethorst

 • Contactgegevens locatie

Adres

Kinderdagverblijf

Maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 18:30 uur

Peuterspeelzaal

Maan.- dins.- dond.- en vrijdag ochtend van 08.30 tot 12.30 uur

Buitenschoolse opvang (BSO)

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 18.30 uur

Woensdag: 12.00 - 18.30 uur

Vakanties: 07.30 - 18.30 uur

Studiedagen: 07.30 - 18.30 uur

Voorschoolse opvang (VSO) 

Iedere ochtend geopend voor schooltijd
behalve woensdagochtend.

Neem een kijkje bij "Kindcentrum De Waterlelie"

Bel ons Plan een rondleiding