NederlandsEngels

Kindcentrum De Waterlelie

Kindcentrum Leidschendam Prinsenhof | De Waterlelie

Mijn naam is Maarten Sloof en ik werk als manager Kindcentrum bij Vlietkinderen Kindcentrum de Waterlelie. In totaal werk ik al ruim 26 jaar met veel plezier in de kinderopvang. Kindcentrum de Waterlelie, vormt het hart van het prachtige park in de wijk Prinsenhof te Leidschendam. Dit kindcentrum combineert peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf samen met het onderwijs in één gebouw. Wij ontwikkelen ons tot een integraal kind- en expertisecentrum, samen met de basisschool de Springplank. En, wist je al dat kinderen bij ons zowel op horizontale als verticale groepen geplaatst kunnen worden? 
We hebben in ons kinderdagverblijf een verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar, een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar en een babygroep voor kinderen van 0 tot 2 jaar. 

Voorzieningen:

BuitenspeelplaatsMuziekCultuurSportCreativiteitKapperPiramide
Maarten Sloof

Manager kindcentrum

Maarten Sloof

Praktische informatie over deze opvang

 • Aanbod

  Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op alle mogelijke manieren kunnen ontwikkelen binnen ons kindcentrum. Daarbij dienen de uitgangspunten van ons pedagogisch beleid als rode draad. Om kwalitatief goede kinderopvang te bieden op de Waterlelie is een goede communicatie met de ouders essentieel. Wij werken nauw samen om de kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen en delen kennis op het gebied van opvang, onderwijs, pedagogische- en didactische aanpak. Met elkaar geven wij vorm aan een doorgaande ontwikkel- leerlijn van baby naar peuter naar kleuter en verder. De overdracht van de peuters naar de basisschool, maar ook van de school naar de buitenschoolse opvang verloopt vloeiend. Ook lossen we met elkaar en samen met u vraagstukken op, als het gaat om de ondersteuningsbehoefte van een kind. De Waterlelie beschikt over een grote speelhal, waar wij sport- en spelactiviteiten geven. We organiseren ook veel extra activiteiten voor de jongere kinderen, zoals peuteryoga, het berenbos en het mollenhol.

 • Opvangvormen

  Kinderdagverblijf

  Bij het kinderdagverblijf van Kindcentrum De Waterlelie hebben we twee groepen 0 tot 2 jarigen, een groep 1 tot 4 jarigen en een groep 2 tot 4 jarigen. De groepen zijn op een dusdanige manier ingericht dat je kind op een veilige manier het speelgoed of spelmateriaal zelfstandig kan kiezen. Er zijn in de groepsruimten speciale hoekjes gecreëerd waar de kinderen in alle vrijheid kunnen spelen, ontdekken en zich zo ontwikkelen. We werken met thema’s uit Piramide, de methode die de ontwikkeling op alle terreinen stimuleert en bieden (spel)materiaal aan, dat aansluit op de belevingswereld van jouw kind. Onze pedagogisch medewerkers nemen de tijd om het ritme van je kind aan te houden, een beetje zoals ze dat thuis gewend zijn. Door elke dag goed het welbevinden van het kind te blijven monitoren kunnen we gerichte activiteiten aanbieden. Door veel taal te gebruiken en alles te benoemen, maken baby’s al snel kennis met taal en dit helpt hen om zich veilig te voelen. Communicatie tussen de ouders en pedagogisch medewerker is één van onze speerpunten. Wij vinden het erg belangrijk om dagelijks, bijvoorbeeld bij breng- en haalmomenten, persoonlijk contact met je te onderhouden. Ook gebruiken we een digitaal ouderportaal, waarmee wij je regelmatig op de hoogte houden van het welbevinden van je kind. Thema's, activiteiten, digitale schriftjes en leuke foto's van de dagelijkse activiteiten die er op het kinderdagverblijf gedaan worden, komen via dit platform snel naar je toe.

  Buitenschoolse opvang

  Kindcentrum De Waterlelie verzorgt de buiten- en tussenschoolse opvang voor de kinderen van de Springplank. Door de centrale ligging van onze locatie verzorgen wij ook de buitenschoolse (en tussenschoolse) opvang voor basisscholen Vliethorst, Tandem en Emmaus. Deze scholen bevinden zich op (korte) loopafstand, dus bus- of taxivervoer is niet nodig. De kinderen lopen of fietsen onder begeleiding van onze Pedagogisch medewerkers naar de buitenschoolse opvang. Vaak kennen wij de kinderen al vanaf hun tijd bij het kinderdagverblijf, of de peuterspeelzaalgroepen die eveneens deel uit maken van ons kindcentrum op deze locatie. De kinderen kunnen bij ons na schooltijd heerlijk buitenspelen in het park, op ons eigen speelplein en in de natuurtuin. In de vaste groepsruimten beschikken we natuurlijk over allerlei uitdagende en leerzame speelmaterialen. Ook maken we gebruik van de vele faciliteiten in het gebouw, zoals de grote gymzaal of het speellokaal. Onze goed opgeleide pedagogisch medewerkers bieden de kinderen alle begeleiding die zij nodig hebben.

  Peuterspeelzaal

  De peuterspeelzalen van Kindcentrum de Waterlelie zijn zogenaamde VE-peuterspeelzalen, voor peuters tussen 2 en 4 jaar oud. Met een Voorschoolse Educatief programma zoals Piramide bereiden wij de kinderen spelenderwijs voor op de basisschool. Bij dit programma werken wij met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de opgroeiende peuter, bijvoorbeeld Mensen, Verkeer, of Ziek en Gezond. Het programma stimuleert alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen met de nadruk op de taalontwikkeling. Kindcentrum de Waterlelie heeft drie peuterspeelzaalgroepen. Op iedere groep werken twee vaste Pedagogisch medewerkers die speciaal zijn opgeleid voor het VE-programma. Daarnaast krijgen de groepen ondersteuning van een groepshulp.

 • Bijzonderheden

  Piramide is een methode die jonge kinderen op een speelse manier stimuleert in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgt uw kind in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide biedt uw kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. De methode is opgebouwd rondom projecten. Die gaan over aansprekende onderwerpen, zoals mensen, lente en verkeer. Elk jaar staan deze thema’s op het programma, steeds op een hoger niveau, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van jonge kinderen. Dit doen wij aan de hand van het aanbieden van activiteiten, toepassingen, ideeën, spelletjes en liedjes. Peuters mogen vanaf 2 jaar starten op een peutergroep, met het aanbieden van activiteiten vanuit Piramide starten we vanaf 2,5 jaar oud.

 • Inspectierapporten
 • Opvangtype(s)

  KDV:
  LRK nummer: 154953933
  36 Kindplaatsen

  VSO:
  LRK nummer: 556209096
  10 Kindplaatsen

  PSZ:
  LRK nummer: 150378051
  44 Kindplaatsen

  BSO:
  LRK nummer: 556209096
  30 Kindplaatsen

 • Scholen

  Emmaus

  De Springplank

  De Tandem

  De Vliethorst

 • Contactgegevens locatie

Adres

Kinderdagverblijf

Maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 18:30 uur

Peuterspeelzaal

Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 11.45 uur

Buitenschoolse opvang

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 18.30 uur

Woensdag: 12.00 - 18.30 uur

Vakanties: 07.30 - 18.30 uur

Studiedagen: 07.30 - 18.30 uur

Neem een kijkje bij "Kindcentrum De Waterlelie"

Bel ons Plan een rondleiding Ga naar ouderportaal Ga naar ouderportaal