NederlandsEngels

Overige veelgestelde vragen

Bekijk hieronder onze overige veelgestelde vragen

 • Hoe kan ik structureel extra opvang aanvragen en/of wijzigen?

  Je kunt hiervoor een wijzigingsformulier invullen.

 • Wat zijn wendagen?

  Op het moment dat jouw kind is geplaatst bij het kinderdagverblijf word je benaderd door de locatie voor een intakegesprek. Dit is een eerste kennismaking, waarin wij met jou bespreken wat onze kinderopvang jou en jouw kind te bieden heeft.

  Vlietkinderen biedt je de mogelijkheid voorafgaand aan de ingangsdatum (datum zoals aangegeven in het contract) te starten met het wennen van jouw kind(eren) op onze locaties. Op het intakegesprek maken wij met jou hier concrete afspraken over. De richtlijnen hiervoor zijn:

  • Voor plaatsingsdatum wennen kan alleen plaatsvinden in de week voorafgaand aan de plaatsing;
  • Voor plaatsingsdatum wennen kan alleen plaatsvinden als alle (kind)gegevens volledig zijn;
  • Voor plaatsingsdatum wennen kan alleen plaatsvinden als het kind geplaatst is in Vlietkinderen Konnect;
  • Voor plaatsingsdatum wennen kan, om organisatorische en/of andere redenen, plaatsvinden op andere dagen dan de contractdagen.

  Voor kinderdagverblijven bieden wij de mogelijkheid voor twee wenmomenten:

  • Van 09:00 uur tot en met de lunch (+/- 12:30 uur)
  • Van 09:00 uur tot en met het slapen (+/- 15:00 uur)

  Voor de naschoolse opvang bieden wij de mogelijkheid voor een wenmoment:

  • Na schooltijd tot einde middag (18:30uur)

  Voor de Peuteropvang bieden wij de mogelijkheid voor een wenmoment:

  • Van 09:00 uur tot einde van een dagdeel (+/- 12:00uur)
 • Waar kan ik het landelijke registratienummer kinderopvang (LRK) vinden?

  Deze staan op de overeenkomst die je van ons hebt ontvangen. Je kunt deze ook terugvinden bij jouw kinderopvanglocatie.

 • Ik heb een wijziging¬†in mijn persoonlijke gegevens

  Je kunt voor de wijziging van jouw persoonlijke gegevens of in die van jouw kind(eren) een wijzigingsformulier invullen. 

 • Zijn alle pedagogisch medewerkers bij Vlietkinderen gediplomeerd?

  Ja. Alle beroepskrachten die werken bij onze dag- en buitenschoolse opvang, beschikken over de juiste diploma's. Alleen bij Vlietkinderen TSO werken wij met vrijwilligers. Van elke medewerker, ook de de vrijwilligers, hebben wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

 • Ik wil me weer aanmelden voor Mijn Vlietkinderen (jouw Ouderportaal) hoe doe ik dat?

  Ga naar de homepage van deze website en klik in de rechterkolom op de button Vlietkinderen Konnect. Je komt dan op het ouderportaal en kunt opnieuw een wachtwoord aanvragen. Alleen als je klant bent van Vlietkinderen heb je hier toegang toe.

Bel ons Plan een rondleiding