NederlandsEngels

Overige veelgestelde vragen

Bekijk hieronder onze overige veelgestelde vragen

 • Hoe kan ik structureel extra opvang aanvragen en/of wijzigen?

  Je kunt hiervoor een wijzigingsformulier invullen.

 • Wat zijn wendagen?

  Op het moment dat jouw kind is geplaatst bij het kinderdagverblijf word je benaderd door de locatie voor een intakegesprek. Dit is een eerste kennismaking, waarin wij met jou bespreken wat onze kinderopvang jou en jouw kind te bieden heeft.

  Vlietkinderen biedt je de mogelijkheid voorafgaand aan de ingangsdatum (datum zoals aangegeven in het contract) te starten met het wennen van jouw kind(eren) op onze locaties. Op het intakegesprek maken wij met jou hier concrete afspraken over. De richtlijnen hiervoor zijn:

  • Voor plaatsingsdatum wennen kan alleen plaatsvinden in de week voorafgaand aan de plaatsing;
  • Voor plaatsingsdatum wennen kan alleen plaatsvinden als alle (kind)gegevens volledig zijn;
  • Voor plaatsingsdatum wennen kan alleen plaatsvinden als het kind geplaatst is in Vlietkinderen Konnect;
  • Voor plaatsingsdatum wennen kan, om organisatorische en/of andere redenen, plaatsvinden op andere dagen dan de contractdagen.

  Voor kinderdagverblijven bieden wij de mogelijkheid voor twee wenmomenten:

  • Van 09:00 uur tot en met de lunch (+/- 12:30 uur)
  • Van 09:00 uur tot en met het slapen (+/- 15:00 uur)

  Voor de naschoolse opvang bieden wij de mogelijkheid voor een wenmoment:

  • Na schooltijd tot einde middag (18:30uur)

  Voor de Peuteropvang bieden wij de mogelijkheid voor een wenmoment:

  • Van 09:00 uur tot einde van een dagdeel (+/- 12:00uur)
 • Waar kan ik het landelijke registratienummer kinderopvang (LRK) vinden?

  Deze staan op de overeenkomst die je van ons hebt ontvangen. Je kunt deze ook terugvinden bij jouw kinderopvanglocatie.

 • Ik heb een wijziging¬†in mijn persoonlijke gegevens

  Je kunt voor de wijziging van jouw persoonlijke gegevens of in die van jouw kind(eren) een wijzigingsformulier invullen. 

 • Zijn alle pedagogisch medewerkers bij Vlietkinderen gediplomeerd?

  Ja. Alle beroepskrachten die werken bij onze dag- en buitenschoolse opvang, beschikken over de juiste diploma's. Alleen bij Vlietkinderen TSO werken wij met vrijwilligers. Van elke medewerker, ook de de vrijwilligers, hebben wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

 • Ik wil me weer aanmelden voor Mijn Vlietkinderen (jouw Ouderportaal) hoe doe ik dat?

  Ga naar de homepage van deze website en klik in de rechterkolom op de button Vlietkinderen Konnect. Je komt dan op het ouderportaal en kunt opnieuw een wachtwoord aanvragen. Alleen als je klant bent van Vlietkinderen heb je hier toegang toe.

 • Even zonder werk? Geen nood, je hebt nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag

  Je hebt nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag vanaf het moment dat je zonder werk bent

  De coronacrisis brengt veel zorgen met zich mee, daaronder valt ook de zorg of je baan nog wel blijft bestaan, heb je straks nog wel werk als het bedrijf waar je in dienst bent failliet gaat of moet inkrimpen? En stel dat dit zo is, wat betekent dit dan voor je kinderopvangtoeslag? Geen werk meer hebben, al is het tijdelijk, is heel vervelend en heeft allerlei consequenties.

  Maar gelukkig hoef je niet meteen je kind(eren) van de opvang te halen, want je hebt nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag vanaf de dag dat je niet meer werkt. Dat is wel zo fijn, de kinderen kunnen gewoon naar de opvang, terwijl jij op zoek gaat naar een andere baan.

  Geef wél zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst dat je niet meer werkt
  Dat doe je via ‘Mijn Toeslagen’. Als de 3 maanden voorbij zijn, dan kun je ook de nog niet-gebruikte opvanguren opmaken.

  Wanneer moet je je toeslag stopzetten?
  Je hebt geen recht meer op kinderopvangtoeslag zodra de 3 maanden voorbij zijn en je alle uren hebt opgemaakt. Zet je toeslag daarom tijdig stop.
  Doe dat uiterlijk 1 maand voordat het echt zover is! Zo voorkom je dat je later moet terugbetalen.

  Een voorbeeld
  Je bent op 1 april werkloos geworden. Dan krijg je nog tot 1 juli kinderopvangtoeslag. Zijn je opvanguren dan ook op? Zet je toeslag dan voor 1 juni stop.

  Hoe zet je je toeslag stop?
  Ga daarvoor naar Mijn toeslagen en Log in op Mijn toeslagen (opent in nieuw venster). 

  Verandert je situatie binnen 3 maanden?
  Het kan zijn dat je snel ander werk vindt en weer gaat werken. Of misschien begin je een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus. Je hoeft je kinderopvangtoeslag dan niet stop te zetten. Geef wel altijd je nieuwe situatie aan de belasting door via Mijn toeslagen. Hierna passen zij ook weer de toeslag aan. Als je meer inkomen hebt, krijg je misschien minder toeslag.

  Je kunt geen toeslag krijgen, maar je hebt wel opvang nodig?
  Soms kun je van de gemeente een bijdrage in de kosten voor kinderopvang krijgen. Bijvoorbeeld als de opvang nodig is om sociale of medische redenen. Vraag bij de gemeente naar de voorwaarden.

  Hulp nodig?
  Wanneer je hulp nodig hebt, of vragen over dit bericht, neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@vlietkinderen.nl of bel 070 317 59 59

  Zie voor meer informatie onderstaande links:

  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/content/ik-raak-werkloos

  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen-als-ik-niet-werk/

   

   

 • Vaccinatiebeleid, hoe gaat Vlietkinderen daarmee om?

  Vlietkinderen staat voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Hoe we dit doen wordt omschreven in de door elke locatie opgestelde, RI&E Veiligheid en Gezondheid. 
  Vlietkinderen staat achter het belang van vaccineren volgens het Rijksvaccinatieprogramma

  We adviseren ouders dan ook het Rijksvaccinatieprogramma te volgen. Als kinderen worden ingeënt is de kans op besmetting klein. Maar totdat er geen ondergrens bepaald is en deelname aan het rijksvaccinatieprogramma niet verplicht is, is het beleid van Vlietkinderen: alle kinderen zijn welkom

  Dit beleid is gebaseerd op de richtlijnen van RIVM, LCHV (landelijk centrum voor hygiëne en veiligheid) en GGD. De meeste kinderen zijn gevaccineerd, maar omdat deelname niet verplicht is kan het voorkomen dat ook ongevaccineerde kinderen onze opvang bezoeken. De kans dat een niet-gevaccineerd kind anderen kinderen met een ziekte uit het rijksvaccinatieprogramma besmet is uiterst klein. Er is wel een risico voor het niet- gevaccineerde kind zelf. 

   

Bel ons Plan een rondleiding Ga naar ouderportaal Ga naar ouderportaal