NederlandsEngels

Kosten

Bekijk hier alle veelgestelde vragen over kosten

 • Wat zijn mijn nettokosten van de kinderopvang?

  Met deze rekenhulp kun je berekenen wat onze kinderopvang je globaal netto per maand kost. Let op, netto kinderopvanglasten zijn afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager(s). De uitkomst van de berekeningen van de rekenhulp zijn indicatief, je kunt hier géén rechten en/of aanspraken aan ontlenen. 

 • Hoe betaal ik kinderopvang?

  Je betaalt de kinderopvang per maand vooraf aan Vlietkinderen, door middel van automatische incasso.

 • Krijg ik een vergoeding van de belastingdienst voor kinderopvang?

  Als jij en jouw partner werken of studeren of een traject of een inburgeringscursus volgen bij een gecertificeerde instelling kun je kinderopvangtoeslag aanvragen. De exacte voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag lees je op www.belastingdienst.nl/toeslagen. Tevens kun je hier inloggen met jouw DigiD om de aanvraag in te dienen.

   

 • Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

  Kinderopvangtoeslag vraag je aan via de belastingdienst. De exacte voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze toeslag lees je op www.belastingdienst.nl/toeslagen. Je kunt hier inloggen met jouw DigiD om de aanvraag in te dienen. 

  Voor informatie over je lopende toeslag, log je via de website van de belastingdienst in op 'mijn toeslagen'. 

 • Voor welke opvangvorm kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?
  Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen voor kinderdagopvang (KDV), peuterspeelzaal / peuteropvang (PSZ/PO), buitenschoolse opvang (BSO) en voorschoolse opvang (VSO).

   

 • Is kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal gewerkte uren?

  Voor kinderdagverblijf (KDV) kun je aanspraak maken op kinderopvangtoeslag tot maximaal 140% van de gewerkte uren van de minst werkende partner. Voor buitenschoolse opvang (BSO) geldt deze aanspraak tot maximaal 70% van de gewerkte uren van de minst werkende partner.

  Ben je ZZP-er, student of invalkracht dan volgt er een controle achteraf door de Belastingdienst van de afgenomen uren. Je moet kunnen aantonen dat de afgenomen uren kinderopvangtoeslag nodig zijn geweest voor jouw werkzaamheden dan wel studie.

  Alle informatie rond kinderopvangtoeslag vind je op de webpagina's van de belastingdienst.

 • Wat is de berekeningsfactor van onze buitenschoolse opvang?

  Bij de BSO overeenkomst wordt voor iedere afgenomen dag hetzelfde maandtarief in rekening gebracht, ongeacht welke dag van de week dit betreft. Buitenschoolse opvang kost net zoveel in de schoolvakanties als tijdens schoolweken.

  Wij baseren onze facturatie op een 'gemiddeld aantal uren-systematiek'. Dit houdt in dat wij het gemiddelde aantal uren naschoolse opvang en vakantie opvang op jaarbasis bij elkaar optellen en in 12 gelijke, maandelijkse termijnen bij je in rekening brengen.
  Per afgenomen contractdag berekenen wij 26 uur per maand, ongeacht of het een lange of een korte maand betreft en of er wel of geen vakantie in die maand valt.

  Wanneer je vragen hebt over de berekeningsfactor, neem dan contact op met klantenservice. 

 • Heb ik nog recht op kinderopvangtoeslag als ik zonder werk zit?

  Je hebt nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag vanaf het moment dat je zonder werk bent. Geen werk meer hebben, al is het tijdelijk, is heel vervelend en heeft allerlei consequenties.

  Maar gelukkig hoef je niet meteen je kind(eren) van de opvang te halen, want je hebt nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag vanaf de dag dat je niet meer werkt. Dat is wel zo fijn, de kinderen kunnen gewoon naar de opvang, terwijl jij op zoek gaat naar een andere baan.

  Geef wél zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst dat je niet meer werkt.
  Dat doe je via ‘Mijn Toeslagen’. Als de 3 maanden voorbij zijn, dan kun je ook de nog niet-gebruikte opvanguren opmaken.

  Wanneer moet je je toeslag stopzetten?
  Je hebt geen recht meer op kinderopvangtoeslag zodra de 3 maanden voorbij zijn en je alle uren hebt opgemaakt. Zet je toeslag daarom tijdig stop.
  Doe dat uiterlijk 1 maand voordat het echt zover is! Zo voorkom je dat je later moet terugbetalen.

  Een voorbeeld
  Je bent op 1 april werkloos geworden. Dan krijg je nog tot 1 juli kinderopvangtoeslag. Zijn je opvanguren dan ook op? Zet je toeslag dan voor 1 juni stop.

  Hoe zet je je toeslag stop?
  Ga daarvoor naar Mijn toeslagen en Log in op Mijn toeslagen (opent in nieuw venster). 

  Verandert je situatie binnen 3 maanden?
  Het kan zijn dat je snel ander werk vindt en weer gaat werken. Of misschien begin je een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus. Je hoeft je kinderopvangtoeslag dan niet stop te zetten. Geef wel altijd je nieuwe situatie aan de belasting door via Mijn toeslagen. Hierna passen zij ook weer de toeslag aan. Als je meer inkomen hebt, krijg je misschien minder toeslag.

  Je kunt geen toeslag krijgen, maar je hebt wel opvang nodig?
  Soms kun je van de gemeente een bijdrage in de kosten voor kinderopvang krijgen. Bijvoorbeeld als de opvang nodig is om sociale of medische redenen. Vraag bij de gemeente naar de voorwaarden.

  Hulp nodig?
  Wanneer je hulp nodig hebt, of vragen over dit bericht, neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@vlietkinderen.nl of bel 070 317 59 59

  Zie voor meer informatie onderstaande links:

  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/content/ik-raak-werkloos

  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen-als-ik-niet-werk/

   

   

Bel ons Plan een rondleiding