NederlandsEngels

Kosten

Bekijk hier alle veelgestelde vragen over kosten

 • Wat zijn mijn nettokosten van de kinderopvang?

  Met deze rekenhulp kun je berekenen wat onze kinderopvang je globaal netto per maand kost. Let op, netto kinderopvanglasten zijn afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager(s). De uitkomst van de berekeningen van de rekenhulp zijn indicatief, je kunt hier géén rechten en/of aanspraken aan ontlenen. 

 • Betaling kinderopvang

  Je betaalt de kinderopvang per maand vooraf aan Vlietkinderen, door middel van automatische incasso.

 • Krijg ik een vergoeding van de belastingdienst?

  Als jij en jouw partner werken of studeren of een traject of een inburgeringscursus volgen bij een gecertificeerde instelling kun je kinderopvangtoeslag aanvragen. De exacte voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag lees je op www.belastingdienst.nl/toeslagen. Tevens kun je hier inloggen met jouw DigiD om de aanvraag in te dienen.

   

 • Voor welke opvangvorm kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

  Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen voor kinderdagverblijf (KDV): kinderdagopvang, peuterspeelzaal en peuteropvang. Daarnaast kun je kinderopvangtoeslag aanvragen voor buitenschoolse opvang (BSO): voorschoolse- en naschoolse opvang.


  Tussenschoolse opvang (TSO) komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

   

 • Kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal gewerkte uren

  Voor kinderdagverblijf (KDV) kunt u aanspraak maken op kinderopvangtoeslag tot maximaal 140% van de gewerkte uren van de minst werkende partner. Voor buitenschoolse opvang (BSO) geldt deze aanspraak tot maximaal 70% van de gewerkte uren van de minst werkende partner.

  Bent u ZZP-er, student of invalkracht dan volgt er een controle achteraf door de Belastingdienst van de afgenomen uren. U moet kunnen aantonen dat de afgenomen uren kinderopvangtoeslag nodig zijn geweest voor uw werkzaamheden dan wel studie.

  Alle informatie rond kinderopvangtoeslag vindt u op de webpagina's van de belastingdienst.

 • Wat is de berekeningsfactor van onze buitenschoolse opvang?

  Bij de BSO overeenkomst wordt voor iedere afgenomen dag hetzelfde maandtarief in rekening gebracht, ongeacht welke dag van de week dit betreft en of dit binnen of buiten de schoolvakanties is. Bijvoorbeeld: neem je een maandag af, dan betaal je hetzelfde bedrag als iemand die een woensdag afneemt. Buitenschoolse opvang kost net zoveel in de schoolvakanties als tijdens schoolweken.

  Wij baseren onze facturatie op een 'gemiddeld aantal uren-systematiek'. Dit houdt in dat wij het aantal uren opvang op jaarbasis berekenen en in 12 gelijke, maandelijkse termijnen bij je in rekening brengen, ongeacht of het een lange of een korte maand betreft.

  1. het totaal aantal uren opvang BSO per jaar is als volgt opgebouwd: 
   gemiddeld 40 schoolweken van 21 uur opvang per week (= 840 uur) plus 12 vakantieweken van 55 uur (= 660). 840 uur + 660 uur = 1500 opvanguren per jaar.
  2. vervolgens het totaal aantal uren opvang per jaar / 12 maanden / 5 dagen per week = 25 uur per dag per maand.

  Wanneer je vragen hebt over de berekeningsfactor, neem dan contact op met de klantenservice. 

Bel ons Plan een rondleiding Ga naar ouderportaal Ga naar ouderportaal