NederlandsEngels

Inschrijven en plaatsing

Bekijk hieronder alle veelgestelde vragen over inschrijving en plaatsing

 • Wanneer kan ik mijn kind(eren) inschrijven?

  1. Kinderdagverblijf (KDV)
   Je kunt jouw kind inschrijven voor het kinderdagverblijf vanaf het moment dat je zwanger bent.
  2. Peuteropvang (PO)
   Je kunt jouw kind inschrijven voor de peuteropvang vanaf het moment dat je zwanger bent. Plaatsing bij de peuteropvang is vanaf 2 jaar. De peuteropvang is 40 schoolweken geopend.
  3. Peuterspeelzaal
   Je kunt jouw kind inschrijven voor de peuterspeelzaal vanaf het moment dat je zwanger bent. Plaatsing op de peuterspeelzaal in de gemeente Leidschendam-Voorburg en Den Haag kan vanaf 2,5 jaar.
  4. Voor- en Naschoolse opvang
   Voor deze opvangvorm kunt je jouw kind inschrijven vanaf het moment dat je zwanger bent. Jouw kind komt actief op de wachtlijst vanaf zijn/haar derde verjaardag.
  5. Tussenschoolse opvang
   Voor de tussenschoolse opvang kun je jouw kind inschrijven vanaf 2 maanden voordat jouw kind 4 jaar wordt.
 • Kan mijn kind op meerdere groepen/locaties worden geplaatst?

  Dit is mogelijk en kun je terugvinden in ons plaatsingsbeleid.

 • Wat is de stand van zaken, waar sta ik nu op de aanmeldlijst?

  Een exacte plaats kunnen wij u niet vertellen, omdat er continu beweging zit in de aanmeldingen. Dit heeft verschillende oorzaken:

  1. In elke kinderdagverblijfgroep zijn 12 kindplaatsen. Deze plaatsen worden bij voorkeur gevuld met 3 baby’s, 3 dreumesen en 6 peuters.
  2. Kinderen die al zijn geplaatst en uitbreiding willen, of een broertje/zusje van een geplaatst kind krijgen meestal voorrang.
  3. De meest populaire opvangdagen zijn de maandag, dinsdag en donderdag. Het is soms makkelijker om op woensdag en/of vrijdag een plaats te krijgen.

  Het kan voorkomen dat jouw kind(eren), die later is ingeschreven, eerder geplaatst wordt door het volgen van de bovengenoemde regels. Voor onze buitenschoolse opvang gelden dezelfde regels als voor het kinderdagverblijf. 

 • Wanneer is er plaats?

  Wij kunnen per groep een maximaal aantal kinderen plaatsen. Het aantal en de leeftijd van de kinderen op een groep wordt bepaald door de landelijke toetsingskaders van de GGD. Hier stemmen wij het aantal pedagogisch medewerkers op af. De plaatsing van jouw kind(eren) is afhankelijk van het verloop op de locatie waar jouw kind staat ingeschreven.

 • Wat kan ik doen om zo snel mogelijk een plaats te krijgen?

  Je kunt dit doen door jouw kind in te schrijven op meerdere opvanglocaties of voor andere dagen dan de meest gewilde dagen, te weten maandag, dinsdag en donderdag.

 • Kan ik wisselen van locatie?

  Als je een aanbod accepteert voor een locatie die niet jouw eerste keus is, dan kun je op de wachtlijst blijven voor de locatie van jouw keuze. Dit is met behoud van jouw oorspronkelijk inschrijfdatum. Overstappen is mogelijk als alle opvangdagen tegelijk beschikbaar zijn bij de locatie van jouw keuze.

Bel ons Plan een rondleiding Ga naar ouderportaal Ga naar ouderportaal