NederlandsEngels

Inschrijven en plaatsing

Bekijk hieronder alle veelgestelde vragen over inschrijving en plaatsing

 • Wanneer kan ik mijn kind(eren) inschrijven voor de opvang?

  1. Kinderdagverblijf (KDV)
   Je kunt jouw kind inschrijven voor het kinderdagverblijf vanaf het moment dat je zwanger bent.
  2. Peuteropvang (PO)
   Je kunt jouw kind inschrijven voor de peuteropvang vanaf het moment dat je zwanger bent. Plaatsing bij de peuteropvang is vanaf 2 jaar. De peuteropvang is 40 schoolweken geopend.
  3. Peuterspeelzaal
   Je kunt jouw kind inschrijven voor de peuterspeelzaal vanaf het moment dat je zwanger bent. Plaatsing op de peuterspeelzaal in de gemeente Leidschendam-Voorburg en Den Haag kan vanaf 2,5 jaar.
  4. Voor- en Naschoolse opvang
   Voor deze opvangvorm kunt je jouw kind inschrijven vanaf het moment dat je zwanger bent. Jouw kind komt actief op de wachtlijst vanaf zijn/haar derde verjaardag.
 • Kan mijn kind op meerdere opvanglocaties worden geplaatst?

  Ja dit is mogelijk! Je kunt dit terugvinden in ons plaatsingsbeleid.

 • Waar sta ik op de aanmeldlijst voor kinderopvang?

  Een exacte plaats kunnen wij u niet vertellen, omdat er continu beweging zit in de aanmeldingen. Dit heeft verschillende oorzaken:

  1. In elke kinderdagverblijfgroep zijn 12 kindplaatsen. Deze plaatsen worden bij voorkeur gevuld met 3 baby’s, 3 dreumesen en 6 peuters.
  2. Kinderen die al zijn geplaatst en uitbreiding willen, of een broertje/zusje van een geplaatst kind krijgen meestal voorrang.
  3. De meest populaire opvangdagen zijn de maandag, dinsdag en donderdag. Het is soms makkelijker om op woensdag en/of vrijdag een plaats te krijgen.

  Het kan voorkomen dat jouw kind(eren), die later is ingeschreven, eerder geplaatst wordt door het volgen van de bovengenoemde regels. Voor onze buitenschoolse opvang gelden dezelfde regels als voor het kinderdagverblijf. 

 • Wanneer is er plaats voor kinderopvang?

  Wij kunnen per groep een maximaal aantal kinderen plaatsen. Het aantal en de leeftijd van de kinderen op een groep wordt bepaald door de landelijke toetsingskaders van de GGD. Hier stemmen wij het aantal pedagogisch medewerkers op af. De plaatsing van jouw kind(eren) is afhankelijk van het verloop op de locatie waar jouw kind staat ingeschreven.

 • Hoe krijg ik zo snel mogelijk een plek voor kinderopvang?
  Je kunt dit doen door jouw kind in the schrijven op meerdere opvanglocaties of voor andere dagen dan de meest gewilde dagen, te weten maandag, dinsdag en donderdag.
 • Kan ik wisselen van opvanglocatie?

  Als je een aanbod accepteert voor een locatie die niet jouw eerste keus is, dan kun je op de wachtlijst blijven voor de locatie van jouw keuze. Dit is met behoud van jouw oorspronkelijk inschrijfdatum. Overstappen is mogelijk als alle opvangdagen tegelijk beschikbaar zijn bij de locatie van jouw keuze.

Bel ons Plan een rondleiding