NederlandsEngels

Inschrijven en plaatsing

Bekijk hieronder alle veelgestelde vragen over inschrijving en plaatsing

 • Wanneer kan ik mijn kind(eren) inschrijven voor de opvang?

  Kinderdagverblijf (KDV)
  Je kunt jouw kind inschrijven voor het kinderdagverblijf vanaf het moment dat je zwanger bent.

  Peuteropvang (PO) / Peuterspeelzaal (PSZ)
  Je kunt jouw kind inschrijven voor de PO/PSZ vanaf het moment dat je zwanger bent. 
  De PSZ is 3 uur per dagdeel, de PO 4 uur per dagdeel.

  Plaatsing op de peuteropvang of peuterspeelzaal in de gemeente Leidschendam-Voorburg en Den Haag kan vanaf 2 jaar. Als je recht hebt op en gesubsideerde plaats (bijvoorbeeld VE) dan gaat dit in als je peuter 2 1/2 jaar is. 

  Buitenschoolse opvang (BSO en VSO)
  Voor deze opvangvorm kunt je jouw kind inschrijven vanaf het moment dat je kind 3 jaar is geworden. Jouw kind staat dan actief op de wachtlijst vanaf zijn/haar derde verjaardag.

 • Kan mijn kind op meerdere opvanglocaties worden geplaatst?

  Ja dit is mogelijk. Informeer bij onze afdeling Klantenservice via klantenservice@vlietkinderen.nl of bel 070 317 59 59 

 • Waar sta ik op de aanmeldlijst voor kinderopvang?

  Een exacte plaats kunnen wij u niet vertellen. Dit heeft verschillende oorzaken:

  • In elke kinderdagverblijfgroep zijn 12 kindplaatsen. Deze plaatsen worden bij voorkeur gevuld met 3 baby’s, 3 dreumesen en 6 peuters.
  • Kinderen die al zijn geplaatst en uitbreiding willen, of een broertje/zusje van een geplaatst kind krijgen meestal voorrang.

   De meest populaire opvangdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Het is soms makkelijker om op woensdag en/of vrijdag een plaats te krijgen.

  Het kan voorkomen dat jouw kind, dat later is ingeschreven, eerder geplaatst wordt door het volgen van de bovengenoemde regels. Voor onze buitenschoolse opvang gelden dezelfde regels als voor het kinderdagverblijf. 

 • Waar is een plaatsing van afhankelijk?

  Wij kunnen per groep een maximaal aantal kinderen plaatsen.
  Het aantal en de leeftijd van de kinderen op een groep wordt bepaald door de landelijke toetsingskaders van de GGD. Hier stemmen wij het aantal Pedagogisch medewerkers op af. De plaatsing van jouw kind(eren) is afhankelijk van het verloop op de locatie waar jouw kind staat ingeschreven.

 • Hoe krijg ik zo snel mogelijk een plek voor kinderopvang?
  Je kunt dit doen door jouw kind in te schrijven op meerdere opvanglocaties en/of voor andere dagen zoals woensdag en vrijdag.
  Op die dagen is het minder druk en heb je sneller kans op een plekje dan op de meest gewilde dagen, maandag, dinsdag en donderdag.
 • Kan ik wisselen van opvanglocatie?

  Als je een aanbod accepteert voor een locatie die niet jouw eerste keus is, dan kun je op de wachtlijst blijven voor de locatie van jouw keuze. Dit is met behoud van jouw oorspronkelijk inschrijfdatum. Overstappen is mogelijk als alle opvangdagen tegelijk beschikbaar zijn bij de locatie van jouw keuze.

Bel ons Plan een rondleiding