Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Kindcentrum Voorburg Midden | De Lusthof

Kindcentrum Voorburg Midden | De Lusthof

Kindcentrum Voorburg Midden | De Lusthof wordt gevormd door Buitenschoolse opvang De Lusthof (voorheen: De Vlieger) en Peuterspeelzaal De Lusthof. De locatie is aangebouwd aan R.K. Basisschool De Lusthof dus wij werken nauw samen met de schoolleiding. We hebben een eigen entree vanaf het schoolplein maar we kunnen ook 'binnendoor'.

Bij Vlietkinderen Kindcentrum Voorburg Midden De Lusthof bieden we een gevarieerd aanbod aan activiteiten op het gebied van sport, spel en creativiteit.
We helpen de kinderen bij het maken van huiswerk en brengen ze naar hun sportclubs. Vanzelfsprekend spelen we veel buiten, dit kan veilig op het grote omheinde speelplein van de Lusthof of bij het speeltuintje in de wijk. Bij slecht weer of voor speciale activiteiten maken we ook gebruik van de gymzaal. 

We werken nauw samen met andere Vlietkinderen locaties in Voorburg. Op woensdagen komen de kinderen van BSO de Luchtballon en BSO de Fontein bijvoorbeeld bij ons op bezoek. Ook tijdens vakanties gebruiken we beide locaties voor activiteiten die passen bij de leeftijd van de kinderen. Basisschool de Lusthof is een grote school waardoor we niet altijd alle kinderen bij BSO de Lusthof kunnen plaatsen, als alternatief kunnen we kinderen plaatsen bij BSO's Break Out! (8 jaar en ouder) en De Luchtballon.

Peuterspeelzaal De Lusthof

Peuterspeelzaal De Lusthof is voor uw kind een goede voorbereiding op de basisschool. Tijdens hun ontdekkingsreis als peuter leren de kinderen spelenderwijs allerlei regels en omgangsvormen, zoals speelgoed delen, samen spelen, op hun beurt wachten en experimenteren. De pedagogisch medewerkers stimuleren de peuters om met allerlei materialen en soorten speelgoed bezig te zijn. Liedjes zingen, voorlezen en knutselen zijn hiervan enkele voorbeelden. Daarbij houden wij rekening met speciale thema’s zoals de seizoenen, verjaardagen en feestdagen die herkenbaar zijn voor hun belevingswereld.

Peuters leren Engels bij peuteropvang De Lusthof!

We werken met het Engelstalige programma EarlyBird. Het programma heet: ‘Benny’s Playground’, dit is een Engelstalig activiteitenprogramma voor peuters dat volledig aansluit bij de belevingswereld van jonge kinderen. Samen met Benny, de handpop, zingen en spelen de kinderen in het Engels en leren ze woordjes en korte zinnen. De pedagogisch medewerkers zijn gecertificeerd voor deze methode. 

Met dit programma sluiten we aan op de doorgaande ontwikkel/leerlijn van de basisschool. Op basisschool de Lusthof, waar we nauw mee samenwerken, starten ze namelijk in de kleutergroepen ook met Engels.”

De peuteropvang is een ontmoetingsplaats voor peuters en hun ouders/verzorgers. De twee vaste pedagogisch medewerkers, Annette en Michèlle, zijn ieder dagdeel aanwezig. De groepen bestaan uit maximaal 16 peuters. U kunt uw peuter hier aanmelden

  
Opvang voor schooltijd (VSO*), met of zonder ontbijtservice

Kent u het? ’s Ochtends haasten, snel aankleden, een boterhammetje voor onderweg, afzetten bij school en hup… de file in. Daar hebben wij een oplossing voor: voorschoolse opvang (VSO) vanaf half acht. Uw kind blijft bij ons tot aanvang schooltijd. Wij zorgen dat uw kind veilig en met een goede overdracht aan de leerkracht, in de klas komt.

Ook voor deze opvangvorm kunt u kinderopvangtoeslag ontvangen.

Tijdens de VSO-tijd kunnen de kinderen nog even rustig wakker worden, samen een spelletje doen, een boekje lezen, spelen of gewoon nog even lekker ‘niksen’.

We bieden u ook de mogelijkheid om, voor € 1,00 extra per keer, gebruik te maken van onze ontbijtservice. De kinderen eten dan gezamenlijk aan tafel een gezond, lekker en voedzaam ontbijtje waarmee ze vol energie aan hun schooldag kunnen beginnen.

Hebben we uw belangstelling gewekt? Meld u dan aan voor de VSO (met of zonder ontbijt) en gun uzelf en uw kind(eren) een rustige start van uw werk- en de schooldag!

Ook tussenschoolse opvang van Vlietkinderen: 
TSO de Lusthof

Op de Lusthofschool bieden wij ook tussenschoolse opvang aan. Ook hier met de mogelijkheid om 'Lunchgemak' af te nemen. Voor € 2,05 (extra kosten buiten het TSO abonnement) eet uw kind een gezonde, lekkere, verse lunch.
Wanneer uw kind gebruik maakt van naschoolse opvang bij Vlietkinderen is Lunchgemak zonder extra kosten op de opvangdag.  
Aanmelden kunt u doen via: Tussenschoolse opvang - info en inschrijven

U bent van harte welkom om een keer te komen kijken om te zien hoe gezellig het is bij ons! Vraag een rondleiding aan.  

Zwemles

Op maandag en dinsdag bieden we op een aantal naschoolse opvanglocaties in Voorburg zwemlessen aan. Dit doen wij bij Sportfondsen Forum Kwadraat. 

U ontvangt 50% korting op het inschrijfgeld. Uiteraard gaat er een medewerker van ons mee. De zwemlessen vinden plaats op:

  • Maandag en dinsdag van 16.30 tot 17.15 uur (B- en C-diploma) en van 17.15 tot 18.00 uur.

De kinderen die zwemmen van 17.15 uur, brengen wij niet terug naar KC De Lusthof. Wij gaan er van uit dat u uw kind(eren) ophaalt bij het zwembad.

 

Adres

Lusthofstraat 9a
2271 XV Voorburg

T BSO 070-2005350
T PSZ 070-2005353
E delusthof@vlietkinderen.nl

Locatiemanager
Fréya Verhage 070-2005361

LRK nummer NSO: 200674006
LRK nummer PO: 306073894
LRK nummer VSO: 200674006

Opvangtype(s)
VSO - 20 kindplaatsen
NSO - 50 kindplaatsen
PO - 16 kindplaatsen

Activiteiten

Inspectierapport(en)
Inspectierapport GGD BSO De Vlieger 2018.pdf
Inspectierapport_KDV Peuterspeelzaal de Lusthof 2018.pdf
Inspectierapport GGD PSZ Lusthof 2019.pdf

Voorzieningen

Scholen
De Lusthofschool


Openingstijden

Voorschoolse opvang
Schooldagen van 07.30 uur tot aanvang schooltijd

Buitenschoolse opvang
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van eind schooltijd tot 18.30 uur.
Woensdag: eind schooltijd tot 18.30 uur
Vakanties:      07.30 - 18.30 uur
Studiedagen:  07.30 - 18.30 uur

Mailadres:  delusthof@vlietkinderen.nl 

Peuteropvang
Iedere ochtend geopend van 08.30 tot 12:00 uur tijdens schoolweken. Op woensdag tot 12:15 uur.
De peuteropvang volgt de vakanties van de basisschool.

Telefoonnummer: 070-2005353

Mailadres: pszdelusthof@vlietkinderen.nl

Tussenschoolse opvang
Tussen de middag tijdens schooldagen behalve op woensdag.  

Mailadres: tsolusthof@vlietkinderen.nl