Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Kindcentrum Leidschendam Centrum | Splash

Kindcentrum Leidschendam Centrum | Splash

Spelen en ontdekken! 

Spelen, ontdekken en ontwikkelen onder begeleiding van goed opgeleide pedagogisch medewerkers in een veilige en stimulerende omgeving, dat is Vlietkinderen Kindcentrum Leidschendam Centrum | Splash!

Kinderdagopvang 
Splash heeft een kleinschalig en intiem kinderdagverblijf. Er is één KDV groep met 12 kindplaatsen. De oudste kinderen van deze groep spelen bij gelegenheid ook samen met de peuterspeelzaal kinderen. Er wordt gewerkt met een Engelstalig programma, EarlyBird. Met dit programma komen kinderen spelenderwijs in aanraking met de Engelse taal. Handpop Benny doet Engelstalige woordspelletjes met de kinderen. De kinderen vinden het geweldig als Benny tevoorschijn komt.

Buitenschoolse opvang
Voor de opvang na schooltijd en tijdens vakantie- en studiedagen kunt u terecht bij Kindercentrum Splash. 
De BSO zorgt voor huiselijke opvang buiten schooltijd. Er is een uitgebreid activiteitenaanbod op het gebied van creativiteit, sport en spel. Er is ook een mooie techniekruimte waar onze 'techneuten' lekker kunnen experimenteren. We werken natuurlijk samen met de naastgelegen basisschool Zonnewijzer, maar ook kinderen van basisschool De Wegwijzer zijn van harte welkom!   

Voorschoolse opvang met ontbijt (VSO)
Kent u het? ’s Morgens vlug aankleden, snel een boterhammetje voor onderweg, de kinderen naar school en hup… haasten om op tijd op het werk te zijn. Daar hebben wij een oplossing voor met Voorschoolse opvang, inclusief ontbijt. 

De voorschoolse opvang zit in de ruimte naast het kinderdagverblijf. Ook voor deze vorm van kinderopvang kunt u Kinderopvangtoeslag aanvragen.

Peuterspeelzaal
Deze twee groepen voor peuters vanaf 2 jaar, hebben een eigen groepsruimte maar samen met de de kinderdagverblijfgroep is er een opendeurenbeleid. Op gezette tijden worden er gezamenlijke activiteiten gedaan en kunnen de kinderen onder begeleiding in de verschillende ruimten spelen. Bij de peuterspeelzaal wordt gewerkt met Puk & Ko met bijbehorende leerzame thema’s. Tijdens de gezamenlijke activiteiten worden er ook Puk & Ko activiteiten gedaan.

Spelen is leuk! En leerzaam…
Spelen, samen of alleen, heeft ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Bij de Spel- en Opvoedpunten/ de Spelinlopen van Vlietkinderen bent u van harte welkom om samen met uw kind te spelen en/of vragen te stellen over opvoeden en opgroeien. U komt bij ons in contact met anderen ouders/verzorgers en u kunt met hen praten en uw ervaringen delen. Uw kind leert tegelijkertijd om met andere kinderen samen te spelen.

 

Adres

Zaagmolenstraat 98/98F
2265 WV Leidschendam

T KDV 070-2005307
T PSZ 070-2005309
T BSO 070-2005308
E kdvsplash@vlietkinderen.nl pszsplash@vlietkinderen.nl nsosplash@vlietkinderen.nl

Locatiemanager
Chantal Roodakkers

LRK nummer KDV: 718650426
LRK nummer NSO: 219521876
LRK nummer PO: 187305560

Opvangtype(s)
KDV - 12 kindplaatsen
VSO
NSO - 40 kindplaatsen
PSZ - 32 kindplaatsen

Inspectierapport(en)
Definitief GGD inspectierappport KDV Splash 2019.pdf
Inspectierapport GGD KDV Splash 2019.pdf
Inspectierapport KDV Splash 2019.pdf
Inspectierapport GGD Splash 2018.pdf
Inspectierapport GGD BSO Splash 2019.pdf

Voorzieningen

Scholen
De Wegwijzer
De Zonnewijzer


Openingstijden

Kinderdagverblijf
52 weken per jaar zijn wij geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur.

Buitenschoolse opvang
Voor opvang na schooltijd kunt u ook bij Splash terecht. We zijn alle schooldagen geopend vanaf 15.00 uur. Tijdens studie- en vakantiedagen zijn we open van 07.30 uur tot 18.30 uur. 

Voorschoolse opvang
Alle ochtenden tijdens schoolweken vanaf 7.30 tot 8.30 voor kinderen van de basisschool De Zonnewijzer.

Peuterspeelzaal
Maandag, dinsdag, donderdag, woensdag en vrijdagochtend van 08.45 tot 11.45 uur. 

Entree
Om bij kindercentrum Splash te komen, kunt u gebruikmaken van de ingang van basisschool De Zonnewijzer aan de Rijnlandstraat. Het speelplein van het kindercentrum grenst aan het speelplein van de basisschool.