NederlandsEngels

Kindcentrum De Telescoop

Kindcentrum Telescoop

Kindcentrum De Telescoop, een plek in de wijk Voorburg-west waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen voor buitenschoolse- en dagopvang (BSO, KDV en Peuteropvang) en onderwijs. We staan voor hoge kwaliteit met doorgaande leer- ontwikkellijnen. Kindcentrum Telescoop is ontstaan uit een samenwerkingsverband van Vlietkinderen met onderwijs bestuur Panta Rhei. Samen staan wij voor een veilige, betrouwbare en uitdagende speel-leer omgeving, waar kinderen alle kansen krijgen om hun talenten te ontplooien. 

Wil je meer weten over kinderopvang of jouw kind(eren) aanmelden voor een opvangplek op dit kindcentrum? Neem dan contact op met klantenservice@vlietkinderen.nl 

Voorzieningen:

BuitenspeelplaatsMuziekCultuurSportCreativiteitWarme groentemaaltijd
Alessandro Lentze

manager Kindcentrum

Alessandro Lentze

Praktische informatie over deze opvang

 • Over het kindcentrum

  Vlietkinderen, maatschappelijke kinderopvang en schoolbestuur Panta Rhei, vormen samen Kindcentrum De Telescoop.  Een mooie plek in Voorburg-west waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen voor opvang en onderwijs van hoge kwaliteit met doorgaande leer- ontwikkellijnen.

  - Vlietkinderen verzorgt de opvang in het kindcentrum, dit betreft peuteropvang, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

  - Het schoolbestuur Panta Rhei is verantwoordelijk voor de onderwijstak van het kindcentrum. Voorheen heette de school Pius X. Deze school bestaat sinds 1955 en staat goed aangeschreven. De school heeft een open karakter. Ieder kind – ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging  is van harte welkom.

  Onderwijs en opvang staan samen voor een veilige, betrouwbare maar uitdagende speel-leer omgeving, waar kinderen alle kansen krijgen om hun talenten te ontplooin.

  Wil je meer weten over kinderopvang of je kind aanmelden voor een opvangplek op dit kindcentrum? Neem dan contact op met klantenservice@vlietkinderen.nl (alleen voor een opvangplek). Voor een aanmelding voor het onderwijs van dit kindcentrum gaje naar
  Panta Rhei - KC de Telescoop > Home

 • Ons opvangaanbod

  Het kinderdagverblijf heeft 36 kindplaatsen, deze plaatsen zijn verdeeld over 3 verticale groepen (0-4 jaar). Daarnaast is er een peutergroep. 

  De peutergroep heeft 16 kindplaatsen en is voor kinderen vanaf 2 1/2 jaar. In deze groep werken we toe naar de overgang naar de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. 

  De BSO heeft 44 kindplaatsen.

  LRK nummers: 
  PO    - 102937072
  KDV  - 137762136
  BSO  - 308556355

  (De voormalige Vlietkinderen locaties KDV Plons, BSO de Fontein en peuterspeelzaal De Hobbelhoek hebben en plek gekregen in KC Telescoop.) 

 • Openingstijden

  Dagopvang (KDV): 07:30 - 18.30 uur

  Peuteropvang (PO): 07:30 - 12.00 uur (ma. di. do. en vrijdagochtend)
  Woensdagochtend is de PO geopend van 07.30 tot 12.15 uur

  Buitenschoolse opvang (BSO): 14.30 uur* tot 18.30 uur.
  *De basisschool werkt met een continurooster, de BSO tijd sluit hier op aan. 
  Tijdens vakanties en studiedagen isde BSO geopend van 07.30 tot 18.30 uur.

  Voorschoolse opvang (VSO): 07.30 uur tot aanvang schooltijd

 • Dagopvang

  We zorgen voor een veilige maar uitdagende speelomgeving voor de kleintjes. We bieden een gevarieerd activiteitenaanbod zoals samen lekker kliederen met zand (buiten),  knutselen, versjes opzeggen, liedjes zingen en natuurlijk boekjes lezen en spelletjes spelen. Natuurlijk zijn alle activiteiten toegespitst op de leeftijden van de kinderen

  Vanzelfsprekend spelen we ook dagelijks lekker buiten! We zorgen ervoor dat de oudere kinderen op het KDV (3+) een activiteitenaanbod aangereikt krijgen dat past bij hun ontwikkeling.

  We eten gezamenlijk fruit en een gezonde warme groentelunch. Dit is standaard opgenomen in ons opvangaanbod. Onze maaltijden worden geleverd door Madaga, een gerenommeerde leverancier binnen de kinderopvang.

  Luiers en verzorgingsproducten hoef je niet mee te brengen naar de opvang, wij hebben alles wat nodig is in huis. Bij ons dagverblijf werken we een observatiemethode waarmee we het welbevinden en de ontwikkeling van je kindje goed monitoren. Natuurlijk houden we je hiervan goed op de hoogte!

 • Buitenschoolse opvang

  Na schooltijd biedt de BSO een fijne plek waar kinderen hun verhalen kwijt kunnen met een glaasje fris of een kopje thee, met daarbij fruit en een 'snack' zoals bijvoorbeeld een rijstewafel of crackers. Daarna kiezen ze een activiteit, doen een spel, gaan lekker naar buiten of ... gaan even lekker 'çhillen'.

  Vraag naar de plaatsingsmogelijkheden via klantenservice@vlietkinderen.nl of bel met 070 317 59 59

  Openingstijden
  Schoolweken: 14.30 uur - 18.30 uur
  De basisschool  in KC de Telscoop, werkt met een continurooster, de BSO tijd sluit hier op aan. Tijdens vakanties en studiedagen: van 07.30 tot 18.30 uur.

  Schoolvakanties

  In de schoolvakanties en tijdens de studiedagen van het onderwijs is de school dicht maar de BSO geopend. We ondernemen extra leuke activiteiten en uitstapjes, want op vakantie/studiedagen is daar meer tijd voor.

 • Voorschoolse opvang

  Voorschoolse opvang (VSO) staat voor opvang voor schooltijd.  
  De VSO start om 07.30 uur. De kinderen kunnen bij ons rustig de dag opstarten, wij zorgen ervoor dat ze op tijd in de klas zijn. 

 • Telefoonnummers opvanggroepen

  Telefoonnummers KDV:

  Kleine Beer   -  0624489031

  Grote Beer    - 0624421063

  Astronauten - 0619089679

  Telefoonnummers BSO:

  Ufo’s         -  0627275484

  Raketten  - 0616917414

  Nova          - 0616917414

  Supernova - 0616917414

 • Opvangtype(s)

  KDV:
  LRK nummer: 137762136
  36 Kindplaatsen

  PO:
  LRK nummer: 102937072
  16 Kindplaatsen

  BSO:
  LRK nummer: 308556355
  44 Kindplaatsen

 • Scholen

  Pius X

 • Contactgegevens locatie

Adres

Openingstijden: 

Dagopvang (KDV): 07:30 - 18.30 uur

Peuteropvang (PO): 08:30 - 12.00 uur (di. wo. do. vrij. )
Op woensdag sluit de peuteropvang om 12.15 uur

Buitenschoolse opvang (BSO): 14.30 uur tot 18.30 uur.
Tijdens vakanties en studiedagen van het onderwijs is de BSO geopend van 07.30 tot 18.30 uur. 

Voorschoolse opvang (VSO): vanaf 07.30 uur tot aanvang schooltijd.

Neem een kijkje bij "Kindcentrum De Telescoop"

Bel ons Plan een rondleiding