Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

 

Ouders en Oudercommissie
We vinden het belangrijk ouders goed te informeren en te betrekken bij de uitvoering van de wet IKK op onze locaties. Wij doen dit via de oudercommissies van uw locatie, natuurlijk in samenwerking met onze medewerkers. Zij houden u op de hoogte van de uitvoering van de IKK. Daarnaast informeren wij u met enige regelmaat via Mijn Vlietkinderen, uw ouderportaal.

Wilt u meer informatie?
Lees hier de brochure van de Rijksovereid over de IKK maatregelen 2019-2023
Klik hier om meer te lezen over de maatregelen die in 2018 uit de wet IKK voortkwamen.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de clustermanager. Hij/zij vertelt u graag meer over deze nieuwe wet en kan u ook vertellen waar u bepaalde informatie met betrekking tot de locatie van uw kind kunt vinden.

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

Alle kinderopvangorganisaties moeten per 1 januari 2018 voldoen aan een aantal nieuwe wettelijke kwaliteitseisen, voortkomend uit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Met deze wet wil de overheid de kwaliteit van kinderopvang verhogen en meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van kinderen. Voor Vlietkinderen is dit niet nieuw. De ontwikkeling van kinderen is ons belangrijkste speerpunt. Pedagogische kwaliteit staat bij ons altijd voorop en hierin investeren we continu. Een aantal kwaliteitseisen is al ingebed in ons pedagogisch beleid/werkplan en in onze manier van werken. Voor andere eisen geldt dat we ons beleid en onze werkwijze wat moeten aanpassen.

Gelukkig sluiten de eisen goed aan op de manier waarop Vlietkinderen kijkt naar kinderopvang, namelijk:
“Goede kinderopvang is goed voor kinderen. Wij bieden kinderen ruimte om te groeien, te beleven, te ontdekken, te leren en te ervaren. Wat ons betreft dekt het woord ‘opvang’ de lading niet. Onze kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.”