NederlandsEngels

ZZP-Kinderopvang

GEZOCHT: een pedagoog, ontwikkelaar, inspirator die onze pedagogiek en het beleid herziet in verbinding met de medewerkers en managers
(zzp of projectcontract)

 Aanleiding

De kinderopvangsector is volop in ontwikkeling. Onze kerntaak verschuift van kinderopvang naar kindontwikkeling. We bouwen al enkele jaren aan de doorgaande lijnen met onderwijs en werken samen met jeugdzorg. We wensen te komen tot mooie kindvoorzieningen in de wijk, omdat we geloven in een sociaal pedagogische educatieve omgeving daar waar kinderen opgroeien. De politiek erkent steeds meer de toegevoegde waarde van de kinderopvang en er lijkt een politieke wending in financiering en kindvoorzieningen aanstaande.

Hoewel deze ontwikkelingen tot nu toe gaandeweg gaan, zien we dat er andere eisen gesteld worden aan de professionaliteit van de pedagogisch medewerker. Dit is nog slechts in beperkte mate doorgedrongen op de werkvloer.

 

Opdracht

Wij zoeken voor een aantal maanden (flexibel gemiddeld 16 uur per week) een pedagoog, ontwikkelaar, inspirator die onze pedagogiek en het beleid herziet in verbinding met de medewerkers en managers. Dit kan in de vorm van een interim opdracht of als opdracht in een tijdelijk dienstverband. Wij zoeken iemand met aantoonbare ervaring en resultaten in deze.

 

Pedagogische visie

De pedagogische visie en het daarop gebaseerde pedagogisch beleid geeft richting aan ons handelen op de werkvloer. Onze pedagogische visie[i] en het beleid is aan herziening toe.

Wij zien in een proces om onze pedagogiek te herzien, kansen om naast het ontwikkelen van de pedagogische visie ook een omslag in het denken van de medewerkers te bewerkstelligen. Het gaat dus enerzijds om een inhoudelijke wijziging van de pedagogiek en tegelijkertijd gaat het over een traject van betekenisgeving van medewerkers aan hun vak. Een ontwikkelingsgerichte aanpak vinden wij dan ook heel belangrijk. 

 

Wat hebben we al gedaan, herziening van het merk Vlietkinderen

Het afgelopen half jaar hebben we het merk VLK opnieuw geladen. Vanuit de werkvloer zijn de waarden voor kinderen opgehaald, er zijn gesprekken gevoerd door de hele organisatie heen en er zijn werksessies geweest met een groep betrokkenen. Inmiddels zijn de nieuwe missie, visie en kernwaarden geformuleerd. De werkgroep pedagogiek heeft de kindvisie in lijn hiermee opnieuw geformuleerd. De pedagogische visie en het beleid willen wij hiermee in lijn brengen.

 

Leiderschap

Leiderschap en cultuur zijn twee zijden van dezelfde munt[ii]. Als we onze cultuur willen ontwikkelen, is het leiderschap de manier hoe we het kunnen beetpakken. Vandaar dat wij een leiderschapsprogramma bieden aan alle leiders in onze organisatie. Hoe we met kinderen omgaan, is hoe we met elkaar omgaan. De pedagogische visie is niet alleen een manier hoe we met kinderen werken, maar ook een manier hoe we samenwerken in onze organisatie.

 

Magic en logic  

Het ontwikkeltraject dat wij voor ogen hebben is enerzijds inhoudelijk; de nieuwste wetenschappelijke inzichten zijn betrokken. De ontwikkelingen in de sector en onze nieuwe kerntaak staan centraal. Tegelijkertijd willen we energie op dit traject, het mag swingen en leuk en vrolijk zijn.

 

Eindproduct

Wij zien twee resultaten bij afronding van het traject

  1. Er is een fysiek eindproduct ontwikkelt, het pedagogisch beleid is herschreven met de diverse thema’s. De vertaling daarvan naar pedagogische werkplannen biedt een hulpmiddel bij het dagelijks werk.
  2. Er is een bewustwording bij alle medewerkers over het veranderen en verdere professionalisering van hun vak. De nieuwe pedagogiek geeft richting naar de toekomst.

 

Tijdspad

Realisatie juli 2022

 

Voor vragen:

Marieke Zweekhorst, Manager HR & Pedagogiek, in verband met vakantie via m.zweekhorst@vlietkinderen.nl

 

 

 

 

[i]https://www.vlietkinderen.nl/upload/pedagogie/goed%20toegerust%20op%20ontdekkingsreis%20versie%202015.pdf

[ii] Edgar H Schein, Organizational Culture And Leadership

Wij kijken naar je uit!

Solliciteer nu Terug naar overzicht

Bel ons Plan een rondleiding Ga naar ouderportaal Ga naar ouderportaal