NederlandsEngels

Vlietkinderen is op zoek naar een pedagogisch coach.

Vlietkinderen is op zoek naar een pedagogisch coach.

24 uur, schaal 9

Bij Vlietkinderen mag iedereen meedoen! Als maatschappelijke kinderopvangorganisatie in de regio Haaglanden bieden wij kinderen van 0-12 jaar een rijke ontwikkelomgeving waarin we ze uitdagen om zichzelf èn de wereld te ontdekken. Dit doen we samen met onze partners uit het onderwijs en jeugdzorg, want samenwerking is voor ons de weg. Wij zijn een ontwikkelingsgerichte, professionele organisatie en volop in beweging.

 

Binnen ons team van Pedagogiek, onderdeel van de afdeling HR & Pedagogiek staat de ontwikkeling van kinderen centraal. Wat hebben zij van ons en onze professionals nodig en binnen welk klimaat spelen en ontwikkelen zij? Wij zijn op zoek naar een ervaren pedagogisch coach die door zijn/haar verbindende kwaliteiten teams en medewerkers in beweging krijgt. De pedagogisch coach functioneert als een spin in het web om vanuit het pedagogisch beleid, in samenwerking met de verantwoordelijke managers en het pedagogisch team, te coachen op de pedagogische kwaliteit binnen teams en in gesprek met medewerkers. Tevens is de pedagogisch coach als aandachtsfunctionaris verantwoordelijk voor de meldcode kindermishandeling. Daarbij is de pedagogisch coach het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en managers als het gaat om kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte.

 

De pedagogisch coach werkt samen met de andere pedagogisch coaches onder leiding van de beleidsadviseur Pedagogiek. De pedagogisch coach werkt op diverse, vaste locaties met alle opvangsoorten.

Jouw profiel

  • Minimaal HBO werk- en denkniveau, conform kwalificatie-eis.
  • Kennis van (interventie)methodieken, principes en instrumenten van coaching.
  • Kennis van ontwikkelingsfases en ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen.
  • Kennis van en inzicht in het pedagogisch beleid.

 

Jouw competenties

  • Coachende vaardigheden voor het ondersteunen en stimuleren van medewerkers en het geven van sturing in hun doorontwikkeling.
  • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden voor het uitdragen van het pedagogisch beleid, het overdragen van kennis, informatie en adviezen en het opstellen van coachingsplannen.
  • Sensitief vermogen voor het proactief signaleren van en inspelen op de uiteenlopende knel- en verbeterpunten in de ontwikkeling van medewerker.
  • Probleemanalyse door signaleren van problemen en verbanden leggen tussen gegevens.
  • Plannen en organiseren door op effectieve wijze doelen en prioriteiten te bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aan te geven door bepaalde doelen te kunnen bereiken.
  • Overtuigingskracht door anderen proberen te overtuigen van een bepaald standpunt en trachten instemming te verkrijgen door gebruik te maken van de juiste argumenten en methoden.

 

Solliciteren?

Gezien de zomervakantie hebben wij een langere sollicitatietermijn dan gebruikelijk. Uiterlijk op donderdag 26 augustus ontvangen wij je CV en brief. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 31 augustus.

Wij kijken naar je uit!

Solliciteer nu Terug naar overzicht

Bel ons Plan een rondleiding Ga naar ouderportaal Ga naar ouderportaal