Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties

 

 

 

 

Vakantieopvang, studiedagen en extra opvangdagen

Vakantiedagen en vakantieopvang

Vakantiedagen - Dit zijn dagen die vallen in de door de overheid vastgestelde schoolvakanties voor het basisonderwijs. Onze locaties in Voorburg, Leidschendam en Den Haag-Leidschenveen vallen met de schoolvakanties onder de regio Midden Nederland. 

Vakantiedagen zitten standaard opgenomen in het contract voor naschoolse opvang, maar ook kinderen die normaal gesproken niet naar de naschoolse opvang gaan, zijn van harte welkom!

Vakantie opvang - Heeft u opvang nodig tijdens de schoolvakanties? Vlietkinderen biedt deze opvang aan voor vaste klanten met een opvangovereenkomst maar vakantie opvang is ook beschikbaar voor klanten die gewoonlijk geen gebruik maken van onze naschoolse opvang.

Dat is handig! Om veel uitdaging en mogelijkheden te kunnen bieden voor een uitgebreid en gevarieerd activiteitenaanbod voegen wij soms locaties samen.

Informeer op uw locatie voor de opvangmogelijkheden voor deze extra kinderopvangdagen. 

Extra opvangdagen en studiedagen

Extra opvangdagen – Opvangdagen die buiten uw contractdagen (opvangovereenkomst) vallen, worden door Vlietkinderen extra in rekening gebracht.

Studiedagen - Dit zijn door de basisschool vastgestelde dagen waarop de kinderen vrij zijn. Dit zijn géén vakantiedagen en vallen om deze reden buiten het contract voor naschoolse opvang. Om deze reden kunt u voor een studiedag geen ruildag inzetten. Wanneer u deze afneemt, worden studiedagen extra in rekening gebracht.

Valt een studiedag op een dag waarop uw kind normaal gesproken de naschoolse opvang bezoekt, dan brengen wij uiteraard enkel de uren van 08.00  – 15.00 uur extra in rekening. De uren ná 15.00 uur vallen immers binnen het contract voor naschoolse opvang.

Ook kinderen die onze naschoolse opvang normaal gesproken niet bezoeken, zijn tijdens studiedagen van harte welkom!

Feestdagen en sluitingsdagen

Feestdagen - Op wettelijke feestdagen die op een doordeweekse dag vallen, zijn onze locaties gesloten. Deze dagen kunt u niet ruilen en komen niet in aanmerking voor restitutie in geld of anderszins.

Sluitingsdagen - Om de pedagogische kwaliteit op onze locaties te kunnen waarborgen, organiseert Vlietkinderen periodiek een studiedag of -middag voor haar medewerkers. Op deze dagen zijn de locaties van Vlietkinderen gesloten. Deze dagen kunt u niet ruilen en komen niet in aanmerking voor restitutie.