Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Vacature - Raad van Toezicht

Wegens een aflopend termijn ontstaat er een vacature voor een nieuw lid.

Gezien de samenstelling van de Raad zijn wij nadrukkelijk op zoek naar een kandidaat met kennis en ervaring op gebied van lokaal bestuur en andere stakeholders rond de kinderopvang, bij voorkeur in combinatie met juridische kennis/inzicht. Enige kennis en ervaring met vastgoed is een pre. Wij nodigen – gezien de huidige samenstelling van de Raad - vooral vrouwelijke kandidaten uit om te reageren.

Functieprofiel lid Raad van Toezicht

Wij zoeken een actieve kandidaat met een WO denk- en werkniveau. Een kandidaat die midden in het leven staat, die de grondslag van Vlietkinderen onderschrijft en zich in haar/zijn verdere maatschappelijk handelen bewust is van de voorbeeldfunctie voor de gehele organisatie. Een kandidaat die ook als sparringpartner van de directeur-bestuurder kan fungeren bij de grote uitdagingen waar de kinderopvang voor staat.

De kandidaat beschikt over- en heeft affiniteit met governance vraagstukken en heeft geen conflicterende belangen met de doelstellingen van Vlietkinderen.

Andere aandachtsgebieden zijn: 

 • de maatschappelijke en pedagogische betekenis van kinderopvang;

 • financieel inzicht;

 • gevoel voor landelijke en lokale bestuurlijke verhoudingen en de publieke sector;

 • de markt, marketing en ondernemerschap;

 • personeel en organisatie;

 • kwaliteitsbeheer;

Daarnaast beschikt de kandidaat over een relevant netwerk dat hij/zij kan aanwenden voor de ondersteuning van het bestuur en de stichting. 

Competenties lid Raad van Toezicht

 • Helicopterview; onderzoekt, herkent en begrijpt essentiële vraagstukken.

 • Heeft overzicht op risico’s die een bedreiging vormen voor de organisatie.

 • Snel overzicht en inzicht: kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin.

 • Weet de complexiteit van het aansturen van een organisatie snel te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

 • Kan beoordelen/controleren combineren met adviseren/stimuleren.

 • Weet afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren.

 • Onafhankelijke oordeelsvorming.

 • Authenticiteit in gedrag en houding.

 • Het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijk belang.

Profielschets Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft in principe een omvang van vier leden waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen persoonlijke kwaliteiten en een evenwichtige verhouding tussen mannen, vrouwen en met voldoende oog voor (culturele) diversiteit. De taak van de RvT is het houden van integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken. De RvT is als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van Vlietkinderen in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de RvT als werkgever voor de directeur-bestuurder. De Governance Code Kinderopvang vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren en is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK).

Doel en kerntaken lid Raad van Toezicht

Een lid van de RvT draagt bij aan het bewerkstelligen van de doelstellingen van Vlietkinderen door vanuit eigen deskundigheid te fungeren als toezichthouder, klankbord en werkgever voor de directeur/bestuurder.

De RvT stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast, wijzigingen in de organisatiestructuur, de aard van de activiteiten en het pedagogisch beleid.

Het verhaal van Vlietkinderen

Stichting Vlietkinderen is een middelgrote kinderopvangorganisatie met jarenlange ervaring op het gebied van alle vormen van kinderopvang en is geworteld in Leidschendam-Voorburg. Vlietkinderen verzorgt opvang voor circa 2500 kinderen op 25 locaties in Leidschendam-Voorburg en Den Haag/de wijk Leidschenveen.

De organisatie profileert zich als een wijkgerichte, flexibele en maatschappelijke onderneming en de 330 medewerkers zijn goed geschoold.

Vlietkinderen is, met een omzet van circa 16 miljoen per jaar, een financieel gezonde organisatie met een uitstekende reputatie. Er heerst een goede sfeer, waarin kwaliteit, vertrouwen en loyaliteit hoog in het vaandel staan. De organisatie wordt bestuurd door de directeur/bestuurder.

Onze missie en visie

Ons verhaal gaat over meer dan alleen opvang. Het gaat over ontdekken, ontwikkelen, spelen, groeien, leren en ervaren. Het gaat over vertrouwen en verantwoordelijkheid. Maar ook over het ontzorgen van ouders door het bieden van uitstekende kinderopvang van hoge kwaliteit.

Overig

Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van tenminste vier jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De RvT vergadert in beginsel zes keer per jaar en de leden ontvangen een passende vergoeding conform de adviesregeling van de Nederlands Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang. Van belang is dat de kandidaat voldoende tijd en energie heeft om deze functie op betrokken wijze te vervullen.

Herkent u zichzelf in onze vraag?

Wacht dan niet langer en neem contact met ons op, reageren kan tot en met 8 februari 2019. U kunt uw email, voorzien van motivatie en CV, sturen aan mw. N. Jasper, managementassistent, via n.jasper@vlietkinderen.nl, ter attentie van de Raad van Toezicht.

Sollicitatiegesprekken

De gesprekken vinden plaats op 20 en 21 februari 2019, in de ochtend.