Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Ben jij onze 'Projectleider Samenwerking onderwijs'?

Een hele mooie nieuwe functie, durf jij hier vorm en inhoud aan te geven?!

Vlietkinderen is dé samenwerkingspartner! Als ambitieuze kinderopvangorganisatie staat Vlietkinderen midden in de maatschappij. Wij zijn altijd op zoek naar toegevoegde waarde. Onderwijs en opvang worden steeds meer elkaars natuurlijke partners: ons beider focus ligt bij de ontwikkeling van het kind. Met de onderwijskoepels Panta Rhei en Lucas Onderwijs - actief in dezelfde regio’s als Vlietkinderen - wordt nauw samengewerkt. Samen werken we aan doorgaande ontwikkellijnen en de vorming van kindcentra; mooie plekken in de wijk voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Om deze doelstelling te realiseren zoeken we een pionier, een aanjager die zijn/haar tanden in deze baan wil zetten. Het doel van deze nieuwe functie is het ontwikkelen, proactief stimuleren en aanjagen van innovatie rondom de samenwerking met het onderwijs, waaronder de vorming van (integrale) kindcentra, tussenschoolse opvang en voorschoolse educatie (VVE).

Plaats in de organisatie:

De projectleider ressorteert rechtstreeks onder de manager Kindcentra. De projectleider ondersteunt de manager Kindcentra en de organisatie bij onderstaand doel.

Kern van de bijdrage aan de meer jaren strategie van Vlietkinderen 2018-2021

 • Zorgt voor het ontwikkelen, proactief stimuleren en aanjagen van innovatie rondom samenwerking met onderwijs, waaronder vorming van Integrale Kindcentra.
 • Verkent ontwikkelingen en vraagstukken rondom IKC vorming en informeert en adviseert hierin de manager Kindcentra en de directeur bestuurder.
 • Participeert in het opzetten van IKC projecten.
 • Vertaalt de strategische koers van Vlietkinderen rondom IKC/samenwerking met onderwijs naar concrete instrumenten en bruikbare methodes, ondersteunt in het ontwikkelen van beleid.
 • Ondersteunt clustermanagers in het verdiepen van de samenwerking met scholen en het waar mogelijk ontwikkelen van IKC’s.
 • Onderhoudt de contacten met de gemeente over (aanpalende) onderwerpen in het kader van samenwerking met onderwijs en andere partners. 

Wat vragen wij van jou voor deze functie?

 • HBO denk- en werkniveau
 • Mondeling en schriftelijk sterk, het schrijven van beleidsstukken, adviezen, methodieken, trainingen en blogs.
 • ten behoeve van netwerk, beleidsontwikkeling, participeren in IKC vorming
 • Netwerker (zowel in- als extern)
 • Planmatig en organiserend vermogen
 • Sociale vaardigheden; toegankelijk, communicatief, open houding

In principe betreft het een aanstelling voor 1 jaar, 24 uur, schaal 10 CAO Kinderopvang.

Is dit de baan waar jij warm voor loopt?

Solliciteer dan direct! Dit kan via een email met je motivatie en CV aan solliciteren@vlietkinderen.nl of neem contact op met Marieke Zweekhorst, manager HR via 070 317 59 59.


Bekijk hier de functieomschrijving (FO).