Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

De kinderopvang gaat 11 mei weer van start. Wij kijken ernaar uit om jou en je kind(eren) weer te zien!

De opvang gaat weer open op 11 mei. De beperkingen door het coronavirus worden in de kinderopvang (deels) opgeheven. Daarom werken onze pedagogische medewerkers hard om de komst van jouw kind(eren), zo veilig en optimaal mogelijk te laten verlopen. Daarom hebben wij een aantal nieuwe richtlijnen en creatieve en verstandige oplossingen.

Het is een spannende  gebeurtenis, de tijd die achter ons ligt had veel impact. Gezinnen die het prima redden, maar ook gezinnen die vastliepen door stress, zorgen over werk, prikkelbaarheid of in het ergste geval ziekte of overlijden van een dierbare. Daarom zal het voor iedereen, kind, ouder en medewerker volgende week een bijzondere en emotionele gebeurtenis zijn. Ook jouw baby, peuter of kleuter en ook de kinderen in de basisschoolleeftijd zullen weer moeten wennen aan het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal of de BSO. Wat die laatste groep betreft zal de impact wat minder zijn, daarom richten we ons met deze notitie met name op de leeftijdsgroep van 0 tot 5 jaar.

tips voorbereiding school

Tips hoe je je samen met je kinderen goed kunt voorbereiden op de nieuwe situatie

 • Een goede afstemming met de pedagogisch medewerkers is belangrijk;
 • Een vastberaden, zelfzekere houding geeft het kind een gevoel van rust, vertrouwen en daarmee veiligheid. Kinderen hebben nu geen baat bij onduidelijkheid en onzekerheid.
 • De pedagogisch medewerkers werken met nieuwe regels en routines (zoals beschreven in de brief die je van de locatie hebt ontvangen), gebaseerd op de algemeen geldende richtlijnen. Neem deze serieus, dat doen wij ook! Het zal in ieder geval anders gaan dan je gewend was. Maar de pedagogisch medewerkers streven ook naar ‘het gewone’. Kinderen vinden het fijn als het gaat zoals het altijd ging;
 • Loop alvast eens langs de buitenkant van het gebouw, of fiets er naartoe, zoals je gewend was;
 • Noem de namen van de pedagogisch medewerkers van je kind;
 • Breng- en haalmomenten worden – met name in het begin - lastig. Afscheid nemen en overdracht gaan anders dan voorheen. Voorzie je dat je kind het afscheid nemen lastig zal vinden, neem dan vooraf contact op (via het ouderportaal) met de medewerkers om afspraken te maken;

 * lees verder onder de foto

handen wassen

 

 • Veel pedagogisch medewerkers hebben in de afgelopen periode contact gehouden met de kinderen. Bekijk de filmpjes of boodschappen nog eens een keer met je kind. Leuk en lief!
 • Probeer om geen spanning over te dragen aan je kind, maar benoem wel de gevoelens die je bij je kind ziet, bijvoorbeeld: “Ik zie dat je het best spannend vindt, klopt dat? Ik snap dat wel hoor. We gaan samen zorgen dat het een fijne dag wordt”. Ook tegen de allerkleinsten kan zo gepraat worden. Zij horen aan de toon in je stem dat je geruststelt en er voor ze bent;
 • Je kunt ervoor kiezen om de opvang rustig op te bouwen omdat dat beter past bij je kind. Stem dit (liefst zoveel mogelijk via het ouderportaal) af met de pedagogisch medewerkers;
 • In de eerste weken zullen we veel aandacht besteden aan de basis en het weer opbouwen van de onderlinge band. Wat heeft elk kind nodig van ons? We gaan werken aan een fijne positieve omgeving met heldere afspraken en aandacht voor het individuele kind;
 • Volgens de nieuwe afspraken mogen pedagogisch medewerkers kinderen tot 4 jaar vasthouden, een knuffel geven, dit om de geborgenheid te bevorderen. Gelukkig!

 

Tips om jouw kinderen voor te bereiden om terug te gaan naar school of de BSO

 

Na een aantal weken thuisonderwijs en een meivakantie gaan vanaf 11 mei de basisscholen en de kinderopvang weer open. Kinderen gaan voorlopig parttime naar school en de daarbij behorende BSO. De meeste kinderen (en ouders) hebben daar weer veel zin in. Toch is deze situatie ook best spannend! In deze nieuwe situatie zijn er toch een aantal dingen anders dan kinderen en ouders gewend zijn. Wij hebben een aantal tips voor ouders om de kinderen weer voor bereiden om terug te gaan naar school en/of de BSO.

 

Wat helpt bij de voorbereiding op teruggaan naar school en de BSO voor je kind en voor jezelf?

 • Praat erover

Het is goed om aandacht te hebben voor verandering en nieuwe situaties. Kinderen kunnen over het algemeen goed omgaan met verandering. Het is wel fijn om het hier van tevoren over te hebben. Zo worden vragen beantwoord of zorgen besproken. Vertel je kinderen dat ze na de meivakantie weer naar school en de BSO gaan. Misschien heb je al informatie die je kunt delen, zoals in welke groep ze komen en hoe er wordt omgegaan met hygiëne. Geef ruimte voor de reactie van je kinderen en stel een aantal vragen. Zo kom je erachter wat je kind bezighoudt en of ze vragen of zorgen hebben over weer naar school gaan. Beantwoord de vragen van je kinderen zo eerlijk mogelijk en houdt daarbij rekening met de leeftijd van je kind. Heb ook aandacht voor de leuke dingen: vriendjes weer zien, leuke dingen doen op school en de BSO en de pedagogisch medewerkers en de leerkracht weer zien.                                                                     

 • Voorbereiding op de eerste dag

Stem de voorbereidingen af op jouw kinderen. Willen jouw kinderen graag weten wat er komen gaat? Dan kan het helpen om samen af te tellen naar de dag dat school en de BSO weer begint. Veel kinderen hebben zin om weer naar school en de BSO te gaan en kunnen bijna niet wachten. Ook dan is het fijn zichtbaar te maken wanneer de eerste schooldag weer begint. Je kunt in dit geval samen een aftelkalender maken. Soms is een verandering ingrijpender voor ouders dan voor kinderen. Misschien heb jij als ouder meer behoefte aan groots aftellen en voorbereiden dan je kinderen. Probeer ervoor te zorgen dat het voor jou en je kinderen helpend is.

* lees verder onder de foto

Voorbereiding naar school

 • Nieuw dagritme

De afgelopen tijd was er geen school die om half 9 begon. Het kan dat jullie ritme daardoor wat is veranderd, zoals tijdens de zomervakantie. Als je kind weer naar school gaat, vraagt dit ook een nieuw dagritme van ouders. Het halen en brengen moet weer worden ingevoegd. Nieuwe indrukken van de schooldag en de BSO moeten worden verwerkt. Als je kind uit school en de BSO komt, wil het misschien over dingen vertellen. Maak daar even tijd voor. Stel niet teveel vragen, maar laat je kind vooral lekker spelen. Zo verwerken kinderen veelal hun dag.

 • Aandacht voor hygiëne

Besteed thuis ook nog extra aandacht aan de hygiëneregels. Zo zien je kinderen dit als normaal wanneer ze weer naar school en de BSO gaan. Vertel je kind nog een keer hoe belangrijk het is om de hygiëneregels te volgen.

 * lees verder onder de foto

Tips voorbereiding school en BSO                                                                                                 

 • Aandacht voor specifieke situaties

Kinderen kunnen het om verschillende redenen spannend vinden om weer naar school of de BSO te gaan. Neem de redenen en hun gevoelens altijd serieus, het mag er zijn. Blijf zelf zoveel mogelijk rustig en praat erover. Luister en kijk goed naar je kind en probeer samen te benoemen wat er spannend is. Misschien kun je de zorgen van jouw kind al voor een groot deel weghalen.  Stel de pedagogisch medewerker en de leerkracht op de hoogte van de zorgen van jouw kind. Doe dit als het kan samen met je kind. De leerkracht kan er dan rekening mee houden.

 • Vind je het zelf spannend dat je kind weer naar school een de BSO gaat?

Als ouder kun je om veel verschillende redenen ook zorgen hebben. Het is belangrijk om rustig te blijven, zodat je kinderen deze zorgen niet overnemen. Praat erover met een huisarts, de leerkracht, een vriend of familielid. Dit kan al een deel van je zorgen weghalen of een oplossing voor jouw zorgen opleveren. Als gezin kunnen jullie natuurlijk ook, op een rustige manier, over elkaars zorgen praten. Dit geeft je kinderen de ruimte om hun eigen zorgen te delen.  

 • Kind of gezinslid in kwetsbare groep

Maak jij je zorgen over de gezondheid van je kind? Ben je bang dat je kind in de kwetsbare groep valt en vind je het daardoor spannend dat hij of zij weer naar school en de BSO gaat? Bespreek deze zorg dan in eerste instantie met de huisarts. Zij kunnen jou adviseren wat verstandig is om te doen in jullie situatie. Ook als jij, of iemand anders in het gezin, in de kwetsbare groep valt is het slim om dit met de huisarts te bespreken. Stel dat het verstandiger is om jouw kind niet naar school of de BSO te laten gaan, leg dit dan eerlijk uit aan hem of haar. Bied ruimte voor de reactie en emotie van je kind. Bespreek de situatie met de pedagogisch medewerker en leerkracht en kijk welke aandacht vanuit school en BSO mogelijk is, zodat je kind zich betrokken voelt.

Wij wensen jou en je kind(eren) een goede terugkeer naar ons kinderdagverblijf, naar de peuterspeelzaal, de BSO, naar de vertrouwde pedagogisch medewerkers en naar haar/zijn groep!

Heb je vragen? Stel deze dan aan de pedagogisch medewerkers of aan pedagogiek@vlietkinderen.nl