Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Studiedagen en vakantieopvang

Vakantiedagen - Dit zijn dagen die vallen in de door de overheid vastgestelde schoolvakanties voor het basisonderwijs. Onze locaties in Voorburg, Leidschendam en Den Haag-Leidschenveen vallen met de schoolvakanties onder de regio Midden Nederland. 

Vakantiedagen zitten standaard opgenomen in het contract voor buitenschoolse opvang, maar ook kinderen die normaal gesproken niet naar de buitenschoolse opvang gaan, zijn van harte welkom!

Vakantie opvang - Heeft u opvang nodig tijdens de schoolvakanties? Vlietkinderen biedt deze opvang aan voor vaste klanten met een opvangovereenkomst maar vakantie opvang is ook beschikbaar voor klanten die gewoonlijk geen gebruik maken van onze buitenschoolse opvang.

Dat is handig! Om veel uitdaging en mogelijkheden te kunnen bieden voor een uitgebreid en gevarieerd activiteitenaanbod voegen wij soms locaties samen.

Informeer op uw locatie voor de opvangmogelijkheden voor deze extra kinderopvangdagen. 

Extra opvangdagen – Opvangdagen die buiten uw contractdagen (opvangovereenkomst) vallen, worden door Vlietkinderen extra in rekening gebracht.

Studiedagen - Dit zijn door de basisschool vastgestelde dagen waarop de kinderen vrij zijn. Dit zijn formeel geen vakantiedagen maar dergelijke dagen vallen bij VLietkinderen binnen het contract voor buitenschoolse opvang. Wanneer de studiedag valt op een opvangdag van uw kind(eren), brengen wij derhalve géén extra kosten in rekening.

Ook kinderen die onze buitenschoolse opvang normaal gesproken niet bezoeken, zijn tijdens studiedagen natuurlijk van harte welkom! 

Feestdagen - Op wettelijke feestdagen die op een doordeweekse dag vallen, zijn onze locaties gesloten. Deze dagen kunt u niet ruilen en komen niet in aanmerking voor restitutie in geld of anderszins.

Sluitingsdagen - Om de pedagogische kwaliteit op onze locaties te kunnen waarborgen, organiseert Vlietkinderen periodiek een studiedag of -middag voor haar medewerkers. Op deze dagen zijn de locaties van Vlietkinderen gesloten. Deze dagen kunt u niet ruilen en komen niet in aanmerking voor restitutie.