Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Uw (gezamenlijke) toestingsinkomen € 

Disclaimer
Netto kinderopvangkosten zijn afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager. De berekeningen in deze rekenhulp zijn indicatief, u kunt hier géén rechten en/of aanspraken aan ontlenen.

Algemene opvang

Kind1 Opvangtype Aantal dagen Per uur Per maand2
Kind 1 0.00 0.00
Kind 2 0.00 0.00
Kind 3 0.00 0.00
Kind 4 0.00 0.00
Totaal 0.00 0.00
 

Buitenschoolse opvang / Vakantie opvang

Kind1 Opvangtype Aantal dagen Per uur Per maand2
Kind 1 0.00 0.00
Kind 2 0.00 0.00
Kind 3 0.00 0.00
Kind 4 0.00 0.00
Totaal 0.00 0.00

1 Kinderen op omgekeerde volgorde van opvanguren.
2 De eigen bijdrage per maand is een gemiddelde.