Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Vlietkinderen indexeert jaarlijks haar tarieven. Klanten ontvangen hierover een bericht in de maand november. De tarieven voor 2019 worden vanaf 20 november 2018 gecommuniceerd. 

Binnenkort zullen wij de tarieven 2019 voor onze opvangvormen publiceren.

U kunt via de rekentool van de Belastingdienst uw kosten voor kinderopvang in 2019 berekenen.

Uw (gezamenlijke) toestingsinkomen € 

Disclaimer
Netto kinderopvangkosten zijn afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager. De berekeningen in deze rekenhulp zijn indicatief, u kunt hier géén rechten en/of aanspraken aan ontlenen.

Algemene opvang

Kind1 Opvangtype Aantal dagen Per uur Per maand2
Kind 1 0.00 0.00
Kind 2 0.00 0.00
Kind 3 0.00 0.00
Kind 4 0.00 0.00
Totaal 0.00 0.00
 

Buitenschoolse opvang / Vakantie opvang

Kind1 Opvangtype Aantal dagen Per uur Per maand2
Kind 1 0.00 0.00
Kind 2 0.00 0.00
Kind 3 0.00 0.00
Kind 4 0.00 0.00
Totaal 0.00 0.00

1 Kinderen op omgekeerde volgorde van opvanguren.
2 De eigen bijdrage per maand is een gemiddelde.