Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties

Inzicht in de nettokosten kinderopvang 2017

Met de rekenhulp van Vlietkinderen kunt u globaal berekenen wat de netto kosten van de opvang per maand zijn. U weet dan direct waar u aan toe bent.

LET OP: de rekenhulp is gebaseerd op de actuele Kinderopvangtoeslagtabel. Netto kinderopvangkosten zijn afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager. De uitkomsten uit de rekenhulp zijn dan ook indicatief, u kunt hier géén rechten en/of aanspraken aan ontlenen.

Meer informatie over kinderopvangtoeslag treft u aan op de website van de Belastingdienst.

Uw (gezamenlijke) toestingsinkomen € 
 

Algemene opvang

Kind1 Opvangtype Aantal dagen Per uur Per maand2
Kind 1 0.00 0.00
Kind 2 0.00 0.00
Kind 3 0.00 0.00
Kind 4 0.00 0.00
Totaal 0.00 0.00
 

Buitenschoolse opvang / Vakantie opvang

Kind1 Opvangtype Aantal dagen Per uur Per maand2
Kind 1 0.00 0.00
Kind 2 0.00 0.00
Kind 3 0.00 0.00
Kind 4 0.00 0.00
Totaal 0.00 0.00

1 Kinderen op omgekeerde volgorde van opvanguren.
2 De eigen bijdrage per maand is een gemiddelde.