Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties

Landelijk Register Kinderopvang

Alle opvangvormen van Vlietkinderen staan geregistreerd in het Register Kinderopvang van de Gemeente Leidschendam-Voorburg en van de Gemeente Den Haag.

Iedere kinderopvangvoorziening van Vlietkinderen heeft in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen een uniek registratienummer. Dit nummer moet u aan de Belastingdienst doorgeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

De peuterspeelzalen in het Landelijk Register Kinderopvang hebben géén registratienummer. Gebruik van een peuterspeelzaal geeft geen recht op een kinderopvangtoeslag.

Wilt u een GGD-Inspectierapport van een locatie inzien? Dat kan op de locatie pagina op de website. Of u klikt op onderstaande link:

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl