Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Landelijk Register Kinderopvang

Iedere opvanglocatie van Vlietkinderen staat met een uniek nummer geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit nummer heeft u nodig wanneer u bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvraagt.

U kunt het register inzien via onderstaande link:

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl