Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties

We doen het samen!Meedoen is belangrijk, een actieve rol van ouders, 'ouderparticipatie', is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Lees hier over ouderbeleid en het hoe en waarom van VVE programma's. 

UK & Puk en Puk & Ko

Kinderen spelen het liefst de hele dag. Prima natuurlijk, want spelen stimuleert de ontwikkeling. Wij hebben wel gekozen voor ontwikkelingstimulerende programma's. Deze gebruiken we bij de peuterspeelzaal maar ook bij de peuteropvang en op het kinderdagverblijf. 

Uk & Puk

Dit programma is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Daarom is het geschikt om ermee te werken op kinderdagverblijven en/of peuteropvang/peuterspeelzalen. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert jonge kinderen nieuwe vaardigheden, door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Uk & Puk is officieel erkend met het certificaat 'Voor- en vroegschoolse educatie' door het Nederlands Jeugd Instituut. 

Puk & Ko

Dit is een totaalprogramma voor peuterspeelzalen. Het is eigenlijk de voorloper van Uk & Puk. Het hoofddoel van Puk & Ko is het vergroten van de (Nederlandse) taalvaardigheid. Daarnaast komen beginnende gecijferdheid en de sociaal-communicatieve ontwikkeling expliciet aan bod. Dit gebeurt binnen de context van aansprekende thema’s, waarin de pop Puk een belangrijke rol speelt.  

Spelenderwijs brengen wij uw kind vaardigheden bij die een soepele overgang naar de basisschool garanderen. En de kinderen? Die spelen er ondertussen lekker op los! Klik hier voor een peuteropvang of peuterspeelzaal bij u in de buurt.