Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties

Peuterspeelzaal

Vlietkinderen heeft drie vormen van peuterspeelzaalwerk: de peuterspeelzaal, de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) peuterspeelzaal en peuteropvang.

Alle peuterspeelzalen en de peuteropvang hebben met elkaar gemeen dat zij de ontwikkeling van kinderen op allerlei gebied stimuleren en samenwerken met de basisschool. 

VVE peuterspeelzaal

In de gemeente Leidschendam en Voorburg heeft Vlietkinderen een groot aantal VVE peuterspeelzalen. Kinderen worden via het consultatiebureau geindiceerd voor deze peuterspeelzalen. Pas met een indicatie komen ouders in aanmerkingvoor het gesubsidieerde tarief van deze opvangvorm. De VVE peuterspeelzalen werken met ontwikkelingsstimulerende methodes zoals Piramide of Puk & KO.


We doen het samen

Participeren is meedoen. In het geval van de opvang van uw kind heeft u als ouder/opvoeder daarin een actieve rol, u doet mee!

Opvoeders, u als ouders en wij, als Pedagogisch medewerkers, hebben een grote invloed op het kind. Wij brengen onze normen en waarden over op het kind. Onze visie is dat wij uw partner zijn in de opvoeding van uw kinderen. Een goed contact tussen ouder(s) en Pedagogisch medewerkers draagt bij aan een evenwichtige balans tussen de peuterspeelzaal en de thuissituatie. Ouders nemen een belangrijke plaats in binnen Vlietkinderen.                                                                      

Vanzelfsprekend zijn Pedagogisch medewerkers erg blij met uw inbreng. U moet zich op uw gemak kunnen voelen binnen de kinderopvang en vertrouwen hebben in het team en de gang van zaken op de opvanglocatie. Deze vertrouwensrelatie is de basis voor een open communicatie. Bovendien zult u uw gevoel van vertrouwen overbrengen op uw eigen kind en dat heeft een positieve invloed op het wennen en het functioneren van uw kind op de opvang. U kunt hier: Ouder(VVE)beleid alles lezen over onze werkwijze, ouderparticipatie, het hoe en waarom van VVE programma's en meer. 

Kinderopvangsoort

Postcode

Aantal km van woonplaats