Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Vlietkinderen pedagogiek

Bij Vlietkinderen krijgen uw kinderen iets extra's mee, iets waar u misschien pas later de vinger op kunt leggen, maar wat zeker bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van uw kinderen.

Pedagogiek

Onze pedagogisch medewerkers helpen uw kinderen dagelijks hun omgeving te verkennen en te ontdekken. Zij geven uw kinderen zoveel mogelijk zelfvertrouwen en stimuleren zelfstandig gedrag. Maar ook om rekening te houden met elkaar en voor zichzelf op te komen.

Met onze kinderopvang leggen wij samen met u de basis voor de toekomst van uw kinderen. Lees hier de brochure 'Goed toegerust op ontdekkingsreis' en kom alles te weten over de pedagogische kwaliteit van Vlietkinderen.

VIB
Vlietkinderen werkt met Video Interactie Begeleiding (VIB). Dit is een methode die onze Pedagogisch medewerkers helpt om hun werk nog beter te doen. Lees de flyer over VIB voor meer informatie. 

Protocol Kindermishandeling / Meldcode

Vlietkinderen heeft de verantwoordelijkheid om effectief  te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.                                  Het protocol Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.  In de wet staat beschreven dat kinderopvangorganisaties een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen.                                                                                                                  Vanaf 1 januari 2019 is de Meldcode aangescherpt. Meer informatie? Klik hier


  • Met alle respect
  • Allemaal anders
  • Op weg naar een zelfstandig bestaan
  • De buitenwereld binnen halen
  • Geen angst voor ongebaande paden
  • Kind met andere kinderen