Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Overige veelgestelde vragen

Hoe kan ik structureel extra opvang aanvragen en/of wijzigen?

U kunt hiervoor een wijzigingsformulier invullen.

Wat zijn ‘wendagen’?

Op het moment dat uw kind is geplaatst bij het kinderdagverblijf wordt u benaderd door de locatie voor een intakegesprek. Dit is een eerste kennismaking, waarin wij met u bespreken wat onze kinderopvang u en uw kind te bieden heeft.

Vlietkinderen biedt u de mogelijkheid voorafgaand aan de ingangsdatum (datum zoals aangegeven in het contract) te starten met het wennen van hun kind(eren) op onze locaties. Op het intakegesprek maken wij met u hier concrete afspraken over. De richtlijnen hiervoor zijn:

  • Voor plaatsingsdatum wennen kan alleen plaatsvinden in de week voorafgaand aan de plaatsing;
  • Voor plaatsingsdatum wennen kan alleen plaatsvinden als alle (kind)gegevens volledig zijn;
  • Voor plaatsingsdatum wennen kan alleen plaatsvinden als het kind geplaatst is in Vlietkinderen Konnect;
  • Voor plaatsingsdatum wennen kan, om organisatorische en/of andere redenen, plaatsvinden op andere dagen dan de contractdagen.

Voor kinderdagverblijven bieden wij de mogelijkheid voor twee wenmomenten:

  • Van 09:00 uur tot en met de lunch (+/- 12:30 uur)
  • Van 09:00 uur tot en met het slapen (+/- 15:00 uur)

Voor de naschoolse opvang bieden wij de mogelijkheid voor een wenmoment:

  • Na schooltijd tot einde middag (18:30uur)

Voor de Peuteropvang bieden wij de mogelijkheid voor een wenmoment:

  • Van 09:00 uur tot einde van een dagdeel (+/- 12:00uur)

Waar kan ik het landelijke registratienummer kinderopvang (LRK) vinden?

Deze staan op de overeenkomst die u van ons heeft ontvangen. U kunt deze ook terugvinden bij uw kinderopvanglocatie.

Ik heb een wijziging in mijn persoonlijke gegevens

U kunt voor de wijziging van uw persoonlijke gegevens of in die van uw kinderen een wijzigingsformulier invullen. 

Zijn alle pedagogisch medewerkers bij Vlietkinderen gediplomeerd?

Ja. Alle beroepskrachten die werken bij onze dag- en buitenschoolse opvang,  beschikken over de juiste diploma's. Alleen bij Vlietkinderen TSO werken wij met vrijwilligers. Van elke medewerker, ook de de vrijwilligers, hebben wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Ik wil me weer aanmelden voor Mijn Vlietkinderen (uw Ouderportaal) hoe doe ik dat?

Ga naar de homepage van deze website en klik in de rechterkolom op de button  Vlietkinderen Konnect. U komt dan op het ouderportaal en kunt opnieuw en wachtwoord aanvragen. Alleen als u klant bent van Vlietkinderen heeft u hier toegang toe.

Terug naar veelgestelde vragen.