NederlandsEngels

Kinderopvang en het coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus/COVID-19 roept veel vragen op bij de ouders en verzorgers van de kinderen. Op deze pagina kun je de veel gestelde vragen rondom het coronavirus en kinderopvang vinden. Vlietkinderen neemt alle maatregelingen en afspraken van het RIVM in acht, en adviseert de ouders deze ook op te volgen.

Een kindvriendelijke uitleg over het coronavirus? Download dan de informele en handige poster van Vlietkinderen.

Kinderen thuis vermaken? Download dan hier de kleurplaat.

Coronavirus, onze maatregelen

Vlietkinderen doet er alles aan om er voor de kinderen en hun ouders te zijn. Wij blijven een veilige plek bieden! Mochten zich bij een kind klachten ontwikkelen tijdens de dag, dan nemen wij contact op met de desbetreffende ouders met het verzoek om het kind zo snel mogelijk op te halen. Wanneer er drie of meer kinderen in een groep klachten hebben ontwikkeld zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts, melden wij dit bij de GGD, afdeling infectieziektebestrijding. Zo nodig kan er een onderzoek worden ingezet en kan de GGD, met toestemming van de ouders, testen afnemen. Voor meer informatie zie: handreiking uitbraakonderzoek COVID-19 op kindercentra en basisscholen.

Om het besmettingsrisico te minimaliseren wordt op locaties, waar mogelijk, de spreiding van kinderen over beschikbare ruimtes toegepast. Daarnaast wordt er onderling tussen de personeelsleden 1,5 meter afstand van elkaar gehouden.  

Wat kun je zelf doen om verspreiding tegen te gaan?

Ze zeggen ook wel: een goede voorbereiding is het halve werk!

 • Was daarom regelmatig en grondig je handen met zeep;
 • Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Ouders/ verzorgers van de kinderen dragen verplicht een mondkapje bij afhalen/ wegbrengen;
 • Maak gebruik van papieren zakdoekjes.

Wat zijn de symptomen van het virus?

De meest voorkomende klachten/symptomen van het virus zijn: loopneuzen, keelpijn, hoesten, koorts en kortademigheid. Ervaren jullie of je kind deze klachten? Laat je dan testen!

Blijf op de hoogte van de nieuwste veranderingen in de kinderopvang. Download hier ‘het protocol kinderopvang’.

Meest gestelde vragen over de maatregelen van de kinderopvang

Hieronder vind je de meest gestelde vragen over de maatregelen van de kinderopvang. Wij houden de maatregelen nauw in de gaten en passen onze werkwijze hier ook op aan.

 • Coronavirus, onze maatregelen

  Vlietkinderen doet er alles aan om er voor de kinderen en hun ouders te zijn. Wij blijven een veilige plek bieden! Mochten zich bij een kind klachten ontwikkelen tijdens de dag, dan nemen wij contact op met de desbetreffende ouders met het verzoek om het kind zo snel mogelijk op te halen. Wanneer er drie of meer kinderen in een groep klachten hebben ontwikkeld zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts, melden wij dit bij de GGD, afdeling infectieziektebestrijding. Zo nodig kan er een onderzoek worden ingezet en kan de GGD, met toestemming van de ouders, testen afnemen. Voor meer informatie zie: handreiking uitbraakonderzoek COVID-19 op kindercentra en basisscholen.

  Om het besmettingsrisico te minimaliseren wordt op locaties, waar mogelijk, de spreiding van kinderen over beschikbare ruimtes toegepast. Daarnaast wordt er onderling tussen de personeelsleden 1,5 meter afstand van elkaar gehouden.

 • Mag mijn kind naar de kinderopvang?

  Ja. Vanaf het moment dat basisscholen en kinderdagopvang weer open zijn, bieden wij geen noodopvang meer aan. Kinderen kunnen weer regulier naar de dag- peuteropvang en BSO.

  Check ook de website van de Rijksoverheid

  Let  op (lichte) klachten en volg de maatregelen van het RIVM.  
  Bij twijfel, raadpleeg de 'Beslisboom'

 • Voor wie is de noodopvang beschikbaar?

  Noodopvang is beschikbaar voor:

  • Kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

  Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met ons op om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

 • Wat kunnen ouders met cruciale beroepen doen?

  Ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Bekijk onze volgende vraag: wat valt er onder cruciale broepen.

 • Wat valt er onder cruciale beroepen?

  Dit zijn de belangrijkste beroepen die we nu nodig hebben om de samenleving draaiende te houden - maar is niet alomvattend. Bekijk hier de lijst van cruciale beroepen.

 • Hoe moet ik op school of opvang duidelijk maken dat ik of mijn partner deel uitmaakt van de cruciale beroepsgroepen?

  Dit kunt u aangeven bij uw school of kinderopvanglocatie. U hoeft dit (in de meeste gevallen) niet aan te tonen door een verklaring van uw werkgever. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep een beroep doen op de noodopvang.

 • Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

  Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

 • Mijn functie staat niet opgenomen in de lijst met cruciale beroepsgroepen, maar ik draag wel bij aan de aanpak van het coronavirus. Hoe zit dat?

  Uitgangspunt is dat uw kinderen dan niet naar de buitenschoolse opvang gaan. Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen. Alleen zo is er voldoende capaciteit in de noodopvang voor de ouders die de samenleving draaiend houden. 

  Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Opvang bij kwetsbare ouderen (bijvoorbeeld bij grootouders) is daarbij niet verstandig!

 • Mag mijn kind met verkoudheidsklachten naar de kinderopvang?

  Zoals eerder aangegeven neemt Vlietkinderen alle maatregelingen en afspraken van het RIVM in acht. Het RIVM heeft de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/ school vernieuwd. Zo is de nieuwe regel dat kinderen, in de leeftijd van 0 t/m groep 8 met een neusverkoudheid, onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang mogen. 

  Vlietkinderen hanteert de beslisboom om te beoordelen of een verkouden kind wel of niet naar de kinderopvang mag. De beslisboom is opgesteld door BOINK (belangenvereniging ouders in de kinderopvang) in samenwerking mat AJN (Jeugdartsen Nederland) en het RIVM. Aan de hand van deze beslisbomen, wordt gekeken of het kind wel of niet welkom is op de kinderopvang.

 • Wat zijn de symptomen van het virus?

  De meest voorkomende klachten/ symptomen van het virus zijn: loopneuzen, keelpijn, hoesten, koorts en kortademigheid. Ervaren jullie of je kind deze klachten? Laat je dan testen!

  Blijf op de hoogte van de nieuwste veranderingen in de kinderopvang. Download hier ‘het protocol kinderopvang’.

 • Is het veilig voor mijn kind om naar het kinderdagverblijf te gaan?

  Ja, het is veilig voor jouw kind om naar het kinderdagverblijf te gaan. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor de kinderen onderling niet nodig om 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker.

  Tussen ouders en pedagogisch medewerkers moet onderling altijd 1,5 meter afstand gehouden worden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals handen wassen, geen handen schudden, hoesten/ niezen in ellenboog en niet aan je gezicht zitten, blijven van kracht.   

 • Kan mijn kind, die tot een risicogroep behoort, naar de kinderopvang?

  Ja, kinderen die behoren tot de risicogroepen lijken geen groter risico te lopen op een ernstig verloop van het Coronavirus dan gezonde kinderen. Twijfel je hier toch over? Dan is het verstandig om te overleggen met de behandelde (kinder)arts en Vlietkinderen. Behoort een gezinslid tot de risicogroep? Ook dan is het verstandig om te overleggen met de arts en Vlietkinderen.

 • Wat kun je zelf doen om verspreiding tegen te gaan?

  Ze zeggen ook wel: een goede voorbereiding is het halve werk!

  • Was daarom regelmatig en grondig je handen met zeep;
  • Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar;
  • Maak gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Hygiene kinderopvang: Waarom handen wassen corona? En hoe was je je handen goed?

  Goed en vaak je handen wassen helpt om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Middels onderstaand stappenplan leggen wij uit hoe kinderen goed (en natuurlijk leuk) hun handen kunnen wassen.

  • Stap 1: maak je handen nat met water en zeep; 

 • Compensatie voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen

  Ouders die geen kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente hebben ontvangen, krijgen een compensatie voor de kosten kinderopvang tijdens de sluiting. Dit is op 31 augustus 2020 bekend gemaakt. Hoe en wie deze regeling gaat uitvoeren is nog niet bekend. Natuurlijk houden wij dit nauw in de gaten. Via de link ‘vragenlijst voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen’, wordt er uitgelegd hoe je de vragenlijst moet invullen.

  Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, hebben de compensatie rond 8 juli 2020 al op hun rekening ontvangen.

 • Waar kan ik terecht voor vragen over het coronavirus en de kinderopvang?

  Staat jouw vraag er niet tussen? Dan kun je altijd de website van de rijksoverheid raadplegen. Op deze website staat de meest actuele informatie omtrent COVID-19. Ook kun je de pagina ‘meeste gestelde vragen van ouders over coronavirus en kinderopvang’ van de rijksoverheid bekijken.

  Daarnaast kunnen kinderopvangorganisaties voor vragen terecht op de website van veranderingen kinderopvang. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties. Het ministerie van SZW is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.

  Volg ook de websites BOinK voor vragen met betrekking tot corona en kinderopvang.

 • Compensatieregeling Kinderopvangtoeslag BSO sluiting

  Hoe werkt de compensatieregeling Kinderopvangtoeslag? 

  Via dit document vindt u alle informatie over de compensatieregeling  Kinderopvangtoeslag. 

Klantenservice van Vlietkinderen

Wil je dat wij contact met je opnemen om vragen over het coronavirus te beantwoorden? Vul dan het contactformulier in, dan hoor je zo spoedig mogelijk van ons! 

Je kunt natuurlijk ook zelf een mail sturen naar klantenservice@vlietkinderen.nl of telefonisch contact met ons opnemen via 070 317 59 59.

De klantenservice is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur 

Voor het gemak hebben wij de opties uit het telefonische keuzemenu hieronder alvast weergegeven: 

- Kies optie 1 als je al klant bent bij Vlietkinderen
- Kies optie 2 als je (nog) geen klant bent en meer informatie wilt over onze opvang
- Kies optie 3 voor de financiële administratie
- Kies optie 4 voor de HR-afdeling
- Kies optie 5 voor ons secretariaat

Bel ons Plan een rondleiding Ga naar ouderportaal Ga naar ouderportaal