Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Mediabeleid  

Het uitgangspunt van ons (social)mediabeleid is dat we zorgvuldig omgaan met privacy, maar ook dat de diversiteit en toegankelijkheid van mediakanalen niet meer weg te denken is in onze huidige maatschappij. Ook bij Vlietkinderen maken we hier volop gebruik van, maar er worden goede afspraken over gemaakt, met elkaar, met de kinderen en met hun ouders/verzorgers. 

Vlietkinderen is aanwezig op diverse social media platforms zoals Facebook, Instagram, You Tube, Twitter en LinkedInn. 

Mediabeleid Vlietkinderen | Kinderdagverblijf

Mediabeleid op het kinderdagverblijf

De rol van media is hier nog klein. Op onze kinderdagverblijven maken we soms filmpjes, voor bijvoorbeeld ouder/thema avonden. ook worden er VIB* opnames gemaakt, uitsluitend als deskundigheidsbevorderend materiaal voor eigen gebruik van de Pedagogen en Pedagogisch medewerkers. Af en toe worden er foto's gemaakt door een fotograaf om te gebruiken op onze website of in flyermateriaal. Natuurlijk wordt er dan, naast het, al dan niet door u ondertekende toestemmingsformulier, uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd. We maken ook foto's van uw kind voor het ouderportaal 'Mijn Vlietkinderen', deze zijn alleen door u te zien. De PMers maken soms foto's voor Vlietkinderen Facebook, ook hier is uw toestemming leidend.

*VIB = Videao Interactie Begeleiding. Lees hier meer.

Mediabeleid op de buitenschoolse opvang

Op onze buitenschoolse opvanglocaties kunnen een of meer van de volgende media beschikbaar zijn voor de kinderen: computer, WII, Nintendo DS, een CD/DVD-speler, en een TV. Afhankelijk van het aantal kinderen op de locatie zijn er meerdere apparaten beschikbaar. Natuurlijk is dit slechts een klein onderdeel van het BSO aanbod, eigenlijk zetten we liever in op sport, spel (buiten), koken, creativiteit, muziek en al die andere leuke activiteiten!  

Vanzelfsprekend maken we met de kinderen goede afspraken over het gebruik van (digitale) media. We praten erover met elkaar, helpen elkaar en kinderen hebben ook een stem in de aanschaf van de materialen (kinderparticipatie). We vinden het belangrijk om kinderen 'media-wijs' te maken. Op deze website zijn daar goede tips voor te vinden.

Wat betreft het maken van foto's en ander beeldmateriaal, gelden bij de BSO dezelfde regels en afspraken als hierboven staan genoemd bij het stukje over het KDV. 

Het is niet de bedoeling dat kinderen eigen computerspelletjes en/of mobiele telefoons meenemen. Dit is kwetsbaar materiaal. Vlietkinderen accepteert dan ook geen aansprakelijkheid in het geval van schade/verlies of diefstal. Neemt uw kind toch een telefoon of iets dergelijks mee dan zullen wij het opbergen totdat hij/zij naar huis gaat.