Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties

Vlietkinderen neemt peuterspeelzaal De Lusthof over

23-06-2017

“Peuterspeelzaal De Lusthof komt onder de vleugels van Vlietkinderen”

Aldus Yvette Korporaal, waarnemend directeur van Vlietkinderen, bij het zetten van haar handtekening onder het document dat de overname van Peuterspeelzaal De Lusthof door Vlietkinderen, officieel maakte. Na een aantal prettige gesprekken tussen het bestuur van Peuterspeelzaal De Lusthof en het management van Vlietkinderen is de overname van peuterspeelzaal de Lusthof op 1 augustus 2017 een feit!

De twee vaste pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal, Annette en Michèlle, worden op die datum ook van harte welkom geheten bij Vlietkinderen Kinderopvang.

De naam van de peuterspeelzaal wordt vanaf 1 augustus 2017 gewijzigd in: ‘Vlietkinderen Peuterspeelzaal De Lusthof’

Sinds 2007 werken de peuterspeelzaal en de naschoolse opvang van Vlietkinderen al samen door het gebruik van dezelfde ruimte. Door de overname wordt de samenwerking met onder andere de school, efficiënter en effectiever voor beide partijen.
Als grote kinderopvangorganisatie in Leidschendam-Voorburg en Den Haag (Leidschenveen) heeft Vlietkinderen veel te bieden, te denken valt aan een efficiëntere (door)planning van de kinderen. Maar ook door het gebruik van online communicatiemiddelen zoals ‘Mijn Vlietkinderen’ (ouderportaal) en meer mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Wat de, in de toekomst veranderende, Wet- en Regelgeving betreft, is Vlietkinderen goed toegerust op de toekomst!